Conveyors

สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตความต่อเนื่องและความรวดเร็วในการผลิตถือเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้ผู้ผลิตหลายรายต่างหาวิธีที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนนี้ ด้วยการหาอุปกรณ์ที่สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างอุปกรณ์ที่เรากำลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ “สายพานลำเลียง (Conveyors)”

สายพานลำเลียง คืออะไร?

สายพานคือ อุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบให้เคลื่อนย้ายวัสดุ หรือ สิ่งของได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของการใช้งานที่หลากหลายตามแต่ละประเภทอุตสาหกรรม

ประเภทของสายพานที่นิยมใช้มากที่สุด

สายพานลำเลียง Belt Conveyors  

ประเภทของสายพานลำเลียงที่พบได้บ่อยที่สุด คือ ระบบสายพานลำเลียง ระบบนี้มาพร้อมกับตัวรอกหมุนสองตัวขึ้นไป และสายพาน (Belt) ที่หมุนรอบตัวรอกหนึ่งตัว หรือมากกว่าสามารถขับเคลื่อนได้ ทำให้สายพานเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้อง 

Belt Conveyors

โดยทั่วไปสายพานลำเลียงมี 2 ประเภทหลัก 

 • สำหรับวัสดุทั่วไป เช่น กล่อง หีบห่อ ถุง สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ฯลฯ
 • สำหรับวัสดุจำนวนมาก เช่น ธัญพืช เกลือ ทราย แร่ ถ่านหิน ฯลฯ

ระบบสายพานผลิตจากวัสดุหลากหลายชนิด ซึ่งไม่ได้ใช้แค่ภายในอุตสาหกรรมการผลิตเท่านั้น  แต่ยังรวมถึงการใช้งานในด้านอื่นๆ เช่น  การเคลื่อนย้ายกระเป๋าเดินทางในสนามบิน ร้านอาหารซูชิสายพาน และอื่นๆ 

สายพานลำเลียงแบบโซ่ Chain Conveyors

Chain Conveyors

เป็นการใช้โซ่วงแหวนเพื่อลำเลียงวัสดุไปตามสายการผลิต โซ่ทำงานบนเฟืองที่ปลายทั้งสองของสายการผลิตและสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมพิเศษได้ เหมาะกับการใช้ขนย้ายวัสดุที่มีน้ำหนักมาก วัสดุขนาดใหญ่ เช่น ภาชนะบรรจุอุตสาหกรรม กล่องตาข่าย และพาเลท สามารถพบสายพานลำเลียงแบบโซ่ได้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยระบบโซ่จะลำเลียงชิ้นส่วนรถยนต์ผ่านโรงงานพ่นสี ซึ่งช่วยให้พ่นสีได้ง่ายขึ้น สายพานลำเลียงแบบโซ่ต้องการการบำรุงรักษาที่ค่อนข้างมาก เนื่องจากโซ่ทำความสะอาดได้ยาก ส่วนเฟืองมักจะต้องเปลี่ยน ส่งผลให้มีเวลาหยุดทำงานนาน แต่โซ่สามารถเปลี่ยนข้อต่อโซ่แต่ละชิ้นได้แทนที่จะเปลี่ยนทั้งหมด 

นอกจากนี้ การทำงานของสายพานลำเลียงแบบโซ่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างมาก และไม่เหมาะกับการขนย้ายวัสดุจำนวนมาก อย่างอาหารและวัสดุที่คล้ายกัน เพราะจะทำให้เกิดการสะสมในห่วงโซ่และกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อแบคทีเรียได้

สายพานแบบเกลียว Screw or Auger Conveyors

Screw or Auger Conveyors

สายพานแบบเกลียวเป็นหนึ่งในสายพานลําเลียงที่เก่าแก่ที่สุด กลไกของระบบประกอบด้วยใบพัดเกลียว (สกรู หรือ สว่านเกลียว) ซึ่งมักจะเคลื่อนย้ายของเหลวหรือเม็ดภายในท่อ อัตราความเร็วในการเคลื่อนย้ายขึ้นอยู่กับการหมุนของเกลียว เหมาะสำหรับวัสดุกึ่งแข็ง เช่น อาหารสัตว์ เศษอาหาร ขี้เลื่อย เนื้อสัตว์ ขยะมูลฝอย

สายพานลำเลียงแนวตั้ง Bucket Elevators

Bucket Elevators

ระบบสายพานลำเลียงอยู่ในประเภทสายพานลำเลียงแนวตั้ง คล้ายลิฟท์ มีจุดประสงค์เพื่อเคลื่อนย้ายวัสดุจำนวนมากที่สามารถไหลได้เข้ามาภายในภาชนะบรรจุ เช่น ปุ๋ยและธัญพืช ซึ่งตัวสายพานที่มีภาชนะบรรจุนั้นต้องการเเรงดึง เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนสายพาน รวมถึงการโหลดภาชนะรองรับและระบายวัสดุ นอกจากมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงแล้ว ระบบสายพานลำเลียงนี้ยังใช้พลังงานในการขับเคลื่อนต่ำ แต่ก็ตามมาด้วยค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาค่อนข้างสูง และอุปกรณ์ยังทำความสะอาดได้ยากอีกด้วย

เลือกสายพานลำเลียงให้เหมาะสมอย่างไร?

 • วิเคราะห์ข้อมูลการผลิต นำข้อมูลการผลิตขั้นพื้นฐานมาวิเคราะห์ เช่น ย้ายชิ้นส่วน จัดเก็บชิ้นส่วน จัดเรียงชิ้นส่วนใหม่หรือจัดเตรียมพื้นที่การทํางาน จากปัจจัยเหล่านี้ จะทำให้สามารถเลือกสายพานได้จากประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ แล้วดูว่าสายพานใดที่สามารถทํางานได้เหมาะสมที่สุด
 • ตรวจสอบพื้นที่ พื้นที่ใช้สอยในสภาพแวดล้อมการผลิตมีค่ามาก แม้ว่าสายพานลำเลียงจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้น แต่ก็สามารถขัดขวางการทำงานอื่นๆ ได้เช่นกัน ควรตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียด แล้วนำข้อมูลพื้นที่นี้มาใช้ประกอบการตัดสินใจต่อไป
 • พิจารณาว่าต้องการโหลดและยกเลิกการโหลดอย่างไร กระบวนการบางอย่างต้องการ การวางตำแหน่งชิ้นส่วนที่แม่นยำ เช่น สำหรับการโหลด การขนย้ายของหุ่นยนต์ ระบบที่ติดตั้งควรปรับให้เข้ากับสถานการณ์ได้ ซึ่งสายพานลำเลียงแบบธรรมดา สามารถจัดชิ้นส่วนให้อยู่ในตำแหน่งที่แน่นอนได้
 • งบประมาณและความเร็วที่ต้องการ ควรเลือกระบบที่ให้ความสะดวกกว่า มีความรวดเร็ว และราคาอยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต

ประโยชน์ของการใช้สายพานลำเลียง

สายพานลำเลียงเป็นระบบที่มีสำคัญในอุตสาหกรรมหลายประเภท และมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันหลายประการ โดยมีประโยชน์ในการใช้งาน ดังนี้

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ สายพานลำเลียงสามารถลดเวลาและแรงงานที่ไม่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายวัสดุจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต นอกจากนี้สายพานลำเลียงยังช่วยลดเวลาหยุดการทำงานได้ โดยลดการหยุดพักของพนักงานเมื่อโหลดหรือขนย้ายวัสดุ
 • ลดค่าใช้จ่าย สายพานลำเลียงสามารถลดเวลาในการเคลื่อนย้ายวัสดุซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพโดยรวม รวมถึงช่วยลดเวลาในการจัดการวัตถุดิบ ทำให้สามารถทำการผลิตได้มากขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อหน่วยลง
 • การใช้แรงงานอย่างเหมาะสม สายพานลำเลียงสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องใช้แรงงานของมนุษย์ในการย้ายวัสดุจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งสามารถให้พนักงานไปจัดการกับงานอื่นๆ ที่ต้องการทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา สายพานลำเลียงยังสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัย โดยการลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัสดุด้วยแรงงานของมนุษย์
 • เพิ่มปริมาณผลผลิต สายพานลำเลียงช่วยในการขนส่งวัสดุรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เผลิตได้มากขึ้น นอกจากนี้สายพานลำเลียงยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อัตโนมัติอื่นๆ เพื่อสร้างสายการผลิตที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ลดคุณภาพและความสม่ำเสมอในกระบวนการผลิต
 • ปรับปรุงคุณภาพและความสม่ำเสมอในการผลิต สายพานลำเลียงสามารถรับประกันได้ว่าสามารถเคลื่อนย้ายวัสดุได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงคุณภาพและความสม่ำเสมอของการผลิต นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งเซ็นเซอร์สำหรับสายพานลำเลียง เพื่อช่วยในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ เพื่อให้พนักงานสามารถดำเนินการแก้ไขและป้องกันข้อผิดพลาดได้
 • เพิ่มความปลอดภัยในการผลิต สายพานลําเลียงช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บในโรงงาน โดยช่วยลดความจําเป็นในการจัดการวัสดุด้วยตนเอง นอกจากนี้สายพานลําเลียงสามารถติดตั้งเซ็นเซอร์และคุณลักษณะด้านความปลอดภัย เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการดําเนินงานได้อีกด้วย

สรุป

สายพานลำเลียงมีความสำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมการผลิต เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการย้ายสินค้าหรือวัสดุจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในกระบวนการผลิต อาจเป็นการย้ายวัตถุดิบจากคลังสินค้าเข้าสู่กระบวนการผลิต หรือการย้ายผลิตภัณฑ์สำเร็จออกจากเครื่องจักร การใช้สายพานลำเลียงช่วยลดเวลาและแรงงานที่ใช้ในกระบวนการย้ายสินค้าและวัตถุดิบต่างๆ ทำให้กระบวนการผลิตเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริการด้านออโตเมชั่นจากสุมิพล

สุมิพลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการออกแบบระบบอัตโนมัติที่เหมาะสมกับโจทย์การผลิตและงบประมาณของลูกค้า ประกอบติดตั้งเชื่อมต่อการทำงานของเครื่องจักรกล ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์เข้ากับระบบควบคุมการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการผลิตให้สูงขึ้น

หากสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าหรือบริการจากสุมิพล สามารถติดต่อได้ที่นี่ หรือ Call Center 02-7623000 สุมิพลมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและเครื่องมือที่พร้อมให้บริการอย่างเต็มที่