ความหมายของสัญลักษณ์ใน Dial Indicator / Dial Test Indicator

Insert Call to Action
Insert Thrive Leads Shortcode
Insert Content Template or Symbol

Dial Indicator และ Dial Test Indicator

รูปที่ 5 ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ ภายในบทความ เครื่องมือวัด

เป็นกลุ่มเครื่องมือที่ผู้ใช้งานต้องมีความเข้าใจในสัญลักษณ์ที่แสดงถึงลักษณะ และคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องมือนั้น เพื่อที่ผู้ใช้งานจะได้เลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยในแคตตาล็อกของผู้ผลิต Mitutoyo ได้มีการระบุสัญลักษณ์และความหมายของเครื่องมือกลุ่ม Dial Indicator และ Dial Test Indicator ไว้ดังนี้

ถ้าคุณสนใจรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่ ทางเราพร้อมให้บริการกับคุณอย่างเต็มที่ ด้วยการให้คำปรึกษาจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคด้านเครื่องมือและเครื่องจักรกลคุณภาพสูง