ความหมายของสัญลักษณ์ใน Dial Indicator / Dial Test Indicator

Dial Indicator และ Dial Test Indicator เป็นกลุ่มเครื่องมือที่ผู้ใช้งานต้องมีความเข้าใจในสัญลักษณ์ที่แสดงถึงลักษณะ และคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องมือนั้น เพื่อที่ผู้ใช้งานจะได้เลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยในแคตตาล็อกของผู้ผลิต Mitutoyo ได้มีการระบุสัญลักษณ์และความหมายของเครื่องมือกลุ่ม Dial Indicator และ Dial Test Indicator ไว้ดังนี้

 
 

Insert Call to Action
Insert Thrive Leads Shortcode
Insert Content Template or Symbol

Dial Indicator และ Dial Test Indicator

รูปที่ 5 ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ ภายในบทความ เครื่องมือวัด

เป็นกลุ่มเครื่องมือที่ผู้ใช้งานต้องมีความเข้าใจในสัญลักษณ์ที่แสดงถึงลักษณะ และคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องมือนั้น เพื่อที่ผู้ใช้งานจะได้เลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยในแคตตาล็อกของผู้ผลิต Mitutoyo ได้มีการระบุสัญลักษณ์และความหมายของเครื่องมือกลุ่ม Dial Indicator และ Dial Test Indicator ไว้ดังนี้

ถ้าคุณสนใจรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่ ทางเราพร้อมให้บริการกับคุณอย่างเต็มที่ ด้วยการให้คำปรึกษาจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคด้านเครื่องมือและเครื่องจักรกลคุณภาพสูง