เกจบล็อก (Gauge Block) หรือแท่งเทียบมาตรฐาน เป็นเครื่องมือมาตรฐานที่มีความถูกต้องสูง ใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงทางด้านความยาวและมิติ นิยมนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ ไฮเกจ ไดอัลเกจ คาลิปเปอร์เกจ เป็นต้น เกจบล็อกมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีความแข็ง ทนต่อการเสียดสี ไม่สึกหรอ ผิวหน้าสัมผัสทั้งสองด้านเรียบและขนานกัน ทำมาจากวัสดุสเตนเลสสตีล และเซรามิค

 

 

สเตนเลสสตีลเกจบล็อก

เหมาะสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ หรือสอบเทียบ ในพื้นที่ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ เพราะสเตนเลสสตีลเกจบล็อกสามารถขยายตัวตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ แต่ต้องระวังเรื่องการดูแลรักษาเพราะเป็นสนิมได้ง่าย ควรใส่ถุงมือผ้าจับเกจบล็อกทุกครั้ง และทำความสะอาดอย่างถูกวิธี

 

เซรามิคเกจบล็อก

เหมาะสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือได้ในทุกสภาพแวดล้อม เพราะไม่จำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิ เช่น ไลน์การผลิต เป็นต้น เซรามิคเกจบล็อกมีความสะดวกในการใช้งาน สามารถใช้มือจับเกจบล็อกได้โดยตรง ไม่เป็นสนิม สัมประสิทธิ์การขยายตัวของวัสดุน้อย และการดูแลรักษาง่าย

Sumipol-ebook-measuring