การเลือกวัสดุเกจบล็อกให้เหมาะสม

เกจบล็อก (Gauge Block) หรือแท่งเทียบมาตรฐาน เป็นเครื่องมือมาตรฐานที่มีความถูกต้องสูง ใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงทางด้านความยาวและมิติ นิยมนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ ไฮเกจ ไดอัลเกจ คาลิปเปอร์เกจ เป็นต้น เกจบล็อกมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีความแข็ง ทนต่อการเสียดสี ไม่สึกหรอ ผิวหน้าสัมผัสทั้งสองด้านเรียบและขนานกัน ทำมาจากวัสดุสเตนเลสสตีล และเซรามิค

 

 

สเตนเลสสตีลเกจบล็อก

 
เหมาะสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ หรือสอบเทียบ ในพื้นที่ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ เพราะสเตนเลสสตีลเกจบล็อกสามารถขยายตัวตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ แต่ต้องระวังเรื่องการดูแลรักษาเพราะเป็นสนิมได้ง่าย ควรใส่ถุงมือผ้าจับเกจบล็อกทุกครั้ง และทำความสะอาดอย่างถูกวิธี

 

เซรามิคเกจบล็อก

 
เหมาะสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือได้ในทุกสภาพแวดล้อม เพราะไม่จำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิ เช่น ไลน์การผลิต เป็นต้น เซรามิคเกจบล็อกมีความสะดวกในการใช้งาน สามารถใช้มือจับเกจบล็อกได้โดยตรง ไม่เป็นสนิม สัมประสิทธิ์การขยายตัวของวัสดุน้อย และการดูแลรักษาง่าย

เกจบล็อก (Gauge Block) หรือแท่งเทียบมาตรฐาน


เป็นเครื่องมือมาตรฐานที่มีความถูกต้องสูง ใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงทางด้านความยาวและมิติ นิยมนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ ไฮเกจ ไดอัลเกจ คาลิปเปอร์เกจ เป็นต้น เกจบล็อกมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีความแข็ง ทนต่อการเสียดสี ไม่สึกหรอ ผิวหน้าสัมผัสทั้งสองด้านเรียบและขนานกัน ทำมาจากวัสดุสเตนเลสสตีล และเซรามิคสเตนเลสสตีลเกจบล็อกเหมาะสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ หรือสอบเทียบ ในพื้นที่ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ เพราะสเตนเลสสตีลเกจบล็อกสามารถขยายตัวตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ แต่ต้องระวังเรื่องการดูแลรักษาเพราะเป็นสนิมได้ง่าย ควรใส่ถุงมือผ้าจับเกจบล็อกทุกครั้ง และทำความสะอาดอย่างถูกวิธี

เซรามิคเกจบล็อกเหมาะสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือได้ในทุกสภาพแวดล้อม เพราะไม่จำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิ เช่น ไลน์การผลิต เป็นต้น เซรามิคเกจบล็อกมีความสะดวกในการใช้งาน สามารถใช้มือจับเกจบล็อกได้โดยตรง ไม่เป็นสนิม สัมประสิทธิ์การขยายตัวของวัสดุน้อย และการดูแลรักษาง่าย

Insert Styled Box

การเลือกวัสดุเกจบล็อกให้เหมาะสมสำหรับการใช้งาน

สเตนเลสสตีลเกจบล็อก

สภาพแวดล้อม : พื้นที่ควบคุมอุณหภูมิ

ความเรียบ / ความขนาน : ดี

การเกิดสนิม : เกิดสนิมได้ง่าย

การขยายตัวตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิการแตกหัก : มาก

การแตกหัก : ทนทานมาก

การดูแลรักษา : ดูแลรักษายาก

เซรามิคเกจบล็อก

สภาพแวดล้อม : ทุกสภาพแวดล้อม

ความเรียบ / ความขนาน : ดี

การเกิดสนิม : ไม่เกิดสนิม

การขยายตัวตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิการแตกหัก : น้อย

การแตกหัก : ทนทานน้อย

การดูแลรักษา : ดูแลรักษาง่าย