การขันยึดเครื่องมือตัดส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเพิ่มความสามารถในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพตามความต้องการเพราะว่าส่งผลโดยตรงต่อค่า run out และ อายุการใช้ของเครื่องมือตัด

 

ในอดีตเรามักจะเข้าใจผิดว่าการขันยึดด้วยแรงที่เยอะมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะทำให้แรงจับยึดดีขึ้นเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงการขันยึดในลักษณะนั้นกลับส่งผลให้ประสิทธิภาพของเครื่องมือตัดและอายุการใช้งานของเครื่องมือตัดสั้นลงกว่าที่ควรจะเป็นหรือในบางกรณีมีการขันยึดโดยใช้ท่อเหล็กต่อประแจเพื่อทุ่นแรงในการล็อก ทำให้แรงบีบอัดมากเกินความจำเป็นจนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อหัวจับและคอเร็ทที่ใช้งานและต้องเสียงบประมาณเพื่อจัดซื้อเปลี่ยนใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านั้น BIG DAISHOWA จึงได้ออกแบบและผลิตเครื่องมือที่สามารถควบคุมแรงทอร์คในการขันยึดออกมาในหลากหลายรูปแบบ

 

ปัจจุบันเรามักพบเจอการใช้ประแจทอร์คเพื่อช่วยในการควบคุมแรงบิดตามโรงงานต่างๆ มากมาย โดยมีให้เลือกใช้ทั้งระบบอนาล็อกและระบบดิจิตอล มีขนาดให้เลือกใช้หลากหลายตามความเหมาะสม ซึ่งการใช้งานนั้นทางผู้รับผิดชอบจะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนเครื่องมือตัด โดยเป็นผู้เลือกรุ่นขนาดประแจและดูแลการปรับตั้งค่าทอร์คให้เหมาะสม

 

 

 


 

อีกหนึ่งทางเลือก

 

BIG DAISHOWA ขอนำเสนอนวัตกรรมระบบวัดแรงบิดรูปแบบใหม่ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับโต๊ะเปลี่ยนเครื่องมือในชื่อของ Torque Fit เนื่องจากสามารถวัดแรงบิดได้จากแท่นเปลี่ยนเครื่องมือ จึงทำให้สามารถใช้ประแจเดิมที่มีอยู่ได้ทันที ทดแทนรูปแบบการใช้งานของประแจทอร์คที่ต้องใช้ให้ตรงรุ่นหรือขนาดของด้ามจับยึดที่มีอยู่นับไม่ถ้วน เป็นเรื่องยากมากหากต้องซื้อหามาใช้ให้ครบทั้งหมดทุกรุ่น การคิดค้นพัฒนา Torque Fit ขึ้นมาเป็นการตอบโจทย์ให้กับเรื่องนี้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีความสนใจในเรื่องการคุมค่าทอร์คแต่ติดปัญหาเรื่องความหลากหลายของตัวอุปกรณ์ในแบรนด์ต่างๆ ของอุปกรณ์จับยึดที่ใช้งานอยู่ ผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยให้ตัดสินใจเลือกใช้ได้ง่ายขึ้น