มาตรฐานระดับการป้องกันฝุ่นละอองและน้ำในเครื่องมือวัดประเภทดิจิทัล

ในยุคที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในอุปกรณ์ทุกประเภทในชีวิตประจำวันไม่เว้นแม้แต่เครื่องมือวัดทีได้รับการพัฒนาขึ้นโดยสามารถตอบโจทย์การใช้งานอย่างมากในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากความสะดวกในการใช้งาน การอ่านค่าที่ง่าย แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว และค่าความถูกต้องที่เที่ยงตรงมากกว่าระบบอนาล็อก อย่างไรก็ตามเครื่องมือวัดระบบดิจิทัลก็ยังมีข้อจำกัดบางประการทั้งทางด้านการใช้งาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น พื้นที่ทำงานที่มีฝุ่นละอองเป็นจำนวนมาก หรือ มีการใช้น้ำในกระบวนการทำงาน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวล้วนส่งผลให้เครื่องมือวัดเกิดความเสียหาย อายุการใช้งานสั้นลง และส่งผลต่อความแม่นยำในการตรวจวัดได้ ด้วยเหตุนี้เครื่องมือวัดระบบดิจิทัลที่มีคุณภาพจึงควรได้รับการพัฒนาเครื่องมือวัดให้สามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวได้ และควรจะได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IP (Ingress Protection Ratings) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่บ่งบอกถึงระดับการป้องกันสิ่งที่อยู่ภายในของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) การจัดระดับการป้องกันจะแสดงเป็นตัวเลข 2 หลัก ซึ่งตัวเลขหลักแรกจะแสดงความสามารถในการป้องกันของแข็ง หรือ ฝุ่นละออง และตัวเลขหลักที่สองจะเป็นความสามารถในการป้องกันของเหลว หรือ น้ำ รูปแบบการแสดงระดับมาตรฐานจะเป็นสัญลักษณ์ IPXX ซึ่ง XX คือตัวเลขที่บอกถึงระดับการป้องกัน

ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำระดับโลกอย่าง Mitutoyo ตระหนักในมาตรฐานดังกล่าว จึงได้พัฒนาและกำหนดให้ครื่องมือวัดระบบดิจิทัลทุกรุ่นที่อยู่ภายใต้แบรนด์ Mitutoyo ต้องมีการระบุระดับการป้องกันตามมาตรฐานไว้ในแคตตาล็อกอย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมการใช้งานมของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีเครื่องมือวัดของ Mitutoyo สามารถผลิตเครื่องมือวัดได้ที่ระดับการป้องกัน IP67 ซึ่งสามารถป้องกันฝุ่นละอองและน้ำจากกระบวนการทำงานได้ แต่ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือร่วมกับน้ำมัน หรือ น้ำยาเคมี ที่อาจมีสภาพเป็นกรดซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดการกัดกร่อนบริเวณซีล ซึ่งเป็นระบบป้องกันการรั่วซึมเข้าสู่ตัวเครื่องทำให้เกิดความเสียหายและชำรุดได้ ดังนั้นการเลือกใช้และดูแลรักษาเครื่องมืออย่างถูกวิธีจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน

Sumipol-Measuring-tools