เครื่องวัดขนาด ชนิดแสงเงา Profile Projector

.

ในการตรวจวัดชิ้นงานขนาดเล็กที่มีความซับซ้อนสูงตัวอย่างเช่น เกียร์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นาฬิกา ชิ้นส่วนเครื่องบิน หรือในงานที่มีการเปลี่ยนรูปได้ง่ายเมื่อมีการสัมผัส เช่น งานพลาสติกหรือยาง เป็นต้น ซึ่งชิ้นงานเหล่านี้ไม่สามารถตรวจวัดผ่านเครื่องวัดแบบสัมผัส (contact instruments) ทั่วๆไปได้ ด้วยเหตุนี้วิธีการวัดแบบไม่สัมผัส (non-contact measurement) ของเครื่องวัดชิ้นงานแบบฉายภาพจึงเข้ามามีบทบาทและตอบโจทย์ความต้องการให้กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี
Profile Projector หรือ เครื่องวัดขนาดชิ้นงานแบบฉายภาพ มีความแม่นยำสูง โดยการฉายภาพของชิ้นงานไปบนจอรับภาพ (Projection screen) แบบ 2 มิติ โดยอาศัยหลักการสะท้อน และการหักเหของแสง ด้วยระบบแสงส่องไปยังชิ้นงานและผ่านชุดเลนส์กำลังขยายขนาดต่างๆ และเกิดเป็นภาพเงาที่หลังเลนส์ซึ่งมีกระจกเงารองรับ และสะท้อนเข้าสู่ฉากรับภาพ เพื่อใช้ในการวัดงาน การตรวจสอบ เหมาะสำหรับการวัดชิ้นงานที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการดูรายละเอียดพื้นผิวของชิ้นงานได้โดยการตรวจสอบผ่านการฉายแสงจากชุดไฟสำหรับส่องผิวงานที่อยู่ด้านบนผ่านระบบเลนส์รวมแสง และสะท้อนกลับเข้าสู่ฉากรับภาพได้อย่างละเอียดและแม่นยำสูง

ทั้งนี้ Mitutoyo ได้พัฒนา Profile Projector ถึง 3 รุ่นนั่นคือ PJ/PV/PH Series ซึ่งถือเป็นเครื่องมือวัดละเอียดที่สามารถใช้งานในด้านต่างๆได้อย่างครอบคลุม อาทิ การวัดขนาด การตรวจสอบอย่างละเอียดและการมองภาพชิ้นงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การฉายภาพของชิ้นงานที่ต้องการตรวจสอบไปยังจอรับภาพ เพื่อแสดงภาพของชิ้นงานด้วยกำลังขยายของภาพที่มีความถูกต้องและแม่นยำสูงในระดับไมโครเมตร

PROFILE PROJECTOR PJ-H30 Series

 

คุณลักษณะเด่นของรุ่น PJ-H30
ระบบชุดไฟส่องสว่างแบบใหม่ ที่ให้ความเข้มแสงของภาพฉายที่พิ่มขึ้นเป็น 2เท่า เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป
ค่าความถูกต้องในการวัดสูง (high-accuracy) กว่ามาตรฐาน JIS
ช่วงการวัดที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ
กลไกปรับเลื่อนแท่นวางชิ้นงานแบบ Quick release mechanism ที่ช่วยสลับการใช้งานในการปรับเลื่อนตำแหน่งแบบเร็วและแบบปรับละเอียดได้อย่างราบรื่น
หน้าจอแสดงผลตัวเลขแบบดิจิตอลขนาดใหญ่ ช่วยอ่านค่าได้ง่ายและชัดเจน

 

PROFILE PROJECTOR PJ-A3000 Series

 

คุณลักษณะเด่นของรุ่น PJ-A3000
เครื่องโปรไฟล์โปรเจ็กเตอร์ขนาดกลาง พร้อมหน้าจอรับภาพขนาด 315 มม. (12.40 นิ้ว) และแท่นวางงาน XY เคลื่อนที่ใช้งานได้อย่างง่ายดาย
จอแสดงผลตัวเลขแบบดิจิตอล ที่อ่านค่าได้ง่าย ติดตั้งใกล้กับหน้าจอรับภาพ พร้อมด้วยจอแสดงผลการวัดมุมแบบดิจิตอล ให้ความสะดวกในการวัดมุมของชิ้นงาน
แท่นวางชิ้นงานแบบ floating ช่วยให้การวัดงานเร็วขึ้นและง่ายขึ้น
สามารถใช้งานร่วมกับชุดประมวลผลข้อมูลแบบ 2 มิติ QM-Data200 (อุปกรณ์เสริม)

 

PROFILE PROJECTOR PV-5110 Series

 

คุณลักษณะเด่นของรุ่น PV-5110
หน้าจอรับภาพขนาด 500 มม.
เหมาะสมที่สุดสำหรับการวัดงานเปรียบเทียบภาพของชิ้นงานกับแบบร่างภาพขยายหรือทำการลอกแบบภาพฉายของชิ้นงาน
รุ่นนี้สามารถรองรับงานที่ต้องการความละเอียดสูงในการตรวจวัดได้เป็นอย่างดี
เหมาะกับชิ้นงานตัวอย่างเช่น ส่วนประกอบของนาฬิกา ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นงานโลหะ ชิ้นงานที่มีความเที่ยงตรงสูง เป็นต้น

 

PROFILE PROJECTOR PH-3515F,PH-A14 Series

 

คุณลักษณะเด่นของรุ่น PH-3515F,PH-A14
หน้าจอรับภาพขนาด 350 มม.
เหมาะสำหรับงานที่ต้องการตรวจสอบและตรวจวัดเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ (Cutting tool) เช่น ดอกเอ็นมิลล์ เครื่องมือกลึง ใบเลื่อย ไปจนถึงสกรู เป็นต้น
ชิ้นงานรูปทรงกระบอก (Cylindrical form) เช่น งานเกลียว และสปริง เป็นต้น
ตัวเครื่องวัดที่ออกแบบมีการให้มองภาพในแนวนอน ช่วยให้การวางงานทำได้ง่าย และสามารถรองรับชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากได้

 

PROFILE PROJECTOR หรือ เครื่องวัดขนาดชิ้นงานแบบฉายภาพ


ในการตรวจวัดชิ้นงานขนาดเล็กที่มีความซับซ้อนสูงตัวอย่างเช่น เกียร์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นาฬิกา ชิ้นส่วนเครื่องบิน หรือในงานที่มีการเปลี่ยนรูปได้ง่ายเมื่อมีการสัมผัส เช่น งานพลาสติกหรือยาง เป็นต้น ซึ่งชิ้นงานเหล่านี้ไม่สามารถตรวจวัดผ่านเครื่องวัดแบบสัมผัส (contact instruments) ทั่วๆไปได้ ด้วยเหตุนี้วิธีการวัดแบบไม่สัมผัส (non-contact measurement) ของเครื่องวัดชิ้นงานแบบฉายภาพจึงเข้ามามีบทบาทและตอบโจทย์ความต้องการให้กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี


PROFILE PROJECTOR หรือ เครื่องวัดขนาดชิ้นงานแบบฉายภาพ

มีความเม่นยำสูงโดยการฉายภาพของชิ้นงานไปบนจอรับภาพ (Projection screen) แบบ 2 มิติ โดยอาศัยหลักการสะท้อน และการหักเหของแสง ด้วยระบบแสงส่องไปยังชิ้นงานและผ่านชุดเลนส์กำลังขยายขนาดต่างๆ และเกิดเป็นภาพเงาที่หลังเลนส์ซึ่งมีกระจกเงารองรับ และสะท้อนเข้าสู่ฉากรับภาพ เพื่อใช้ในการวัดงาน การตรวจสอบ เหมาะสำหรับการวัดชิ้นงานที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการดูรายละเอียดพื้นผิวของชิ้นงานได้โดยการตรวจสอบผ่านการฉายแสงจากชุดไฟสำหรับส่องผิวงานที่อยู่ด้านบนผ่านระบบเลนส์รวมแสง และสะท้อนกลับเข้าสู่ฉากรับภาพได้อย่างละเอียดและแม่นยำสูง

 

ทั้งนี้ Mitutoyo ได้พัฒนา Profile Projector ถึง 3 รุ่นนั่นคือ PJ/PV/PH Series ซึ่งถือเป็นเครื่องมือวัดละเอียดที่สามารถใช้งานในด้านต่างๆได้อย่างครอบคลุม อาทิ การวัดขนาด การตรวจสอบอย่างละเอียดและการมองภาพชิ้นงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การฉายภาพของชิ้นงานที่ต้องการตรวจสอบไปยังจอรับภาพ เพื่อแสดงภาพของชิ้นงานด้วยกำลังขยายของภาพที่มีความถูกต้องและแม่นยำสูงในระดับไมโครเมตร

PROFILE PROJECTOR PJ-H30 Series

คุณลักษณะเด่นของรุ่น PJ-H30
 • ระบบชุดไฟส่องสว่างแบบใหม่ ที่ให้ความเข้มแสงของภาพฉายที่พิ่มขึ้นเป็น 2เท่า เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป
 • ค่าความถูกต้องในการวัดสูง (high-accuracy) กว่ามาตรฐาน JIS
 • ช่วงการวัดที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ
 • กลไกปรับเลื่อนแท่นวางชิ้นงานแบบ Quick release mechanism ที่ช่วยสลับการใช้งานในการปรับเลื่อนตำแหน่งแบบเร็วและแบบปรับละเอียดได้อย่างราบรื่น
 • หน้าจอแสดงผลตัวเลขแบบดิจิตอลขนาดใหญ่ ช่วยอ่านค่าได้ง่ายและชัดเจน

PROFILE PROJECTOR PJ-A3000 Series

คุณลักษณะเด่นของรุ่น PJ-A3000

 • เครื่องโปรไฟล์โปรเจ็กเตอร์ขนาดกลาง พร้อมหน้าจอรับภาพขนาด 315 มม. (12.40 นิ้ว) และแท่นวางงาน XY เคลื่อนที่ใช้งานได้อย่างง่ายดาย
 • จอแสดงผลตัวเลขแบบดิจิตอล ที่อ่านค่าได้ง่าย ติดตั้งใกล้กับหน้าจอรับภาพ พร้อมด้วยจอแสดงผลการวัดมุมแบบดิจิตอล ให้ความสะดวกในการวัดมุมของชิ้นงาน
 • แท่นวางชิ้นงานแบบ floating ช่วยให้การวัดงานเร็วขึ้นและง่ายขึ้น
 • สามารถใช้งานร่วมกับชุดประมวลผลข้อมูลแบบ 2 มิติ QM-Data200 (อุปกรณ์เสริม)
PROFILE PROJECTOR PV-5110 Series

คุณลักษณะเด่นของรุ่น PV-5110
 • หน้าจอรับภาพขนาด 500 มม.
 • เหมาะสมที่สุดสำหรับการวัดงานเปรียบเทียบภาพของชิ้นงานกับแบบร่างภาพขยายหรือทำการลอกแบบภาพฉายของชิ้นงาน
 • รุ่นนี้สามารถรองรับงานที่ต้องการความละเอียดสูงในการตรวจวัดได้เป็นอย่างดี
 • เหมาะกับชิ้นงานตัวอย่างเช่น ส่วนประกอบของนาฬิกา ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นงานโลหะ ชิ้นงานที่มีความเที่ยงตรงสูง เป็นต้น
PROFILE PROJECTOR  PH-3515F, PH-A14 Series

คุณลักษณะเด่นของรุ่น PH-3515F, PH-A14

 • หน้าจอรับภาพขนาด 350 มม.
 • เหมาะสำหรับงานที่ต้องการตรวจสอบและตรวจวัดเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ (Cutting tool) เช่น ดอกเอ็นมิลล์ เครื่องมือกลึง ใบเลื่อย ไปจนถึงสกรู เป็นต้น
 • ชิ้นงานรูปทรงกระบอก (Cylindrical form) เช่น งานเกลียว และสปริง เป็นต้น
 • ตัวเครื่องวัดที่ออกแบบมีการให้มองภาพในแนวนอน ช่วยให้การวางงานทำได้ง่าย และสามารถรองรับชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากได้