พินเกจและปลั๊กเกจเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำ ใช้สำหรับวัดขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะในกระบวนการผลิตชิ้นงาน แม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่ก็มีข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างเครื่องมือวัดทั้ง 2 ชิ้นนี้ ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานต่างกัน

พินเกจ (Pin Gauge) คืออะไร?

พินเกจ (Pin gauge) คือ เครื่องมือทรงกระบอกประกอบด้วยด้ามจับและด้านเกจวัดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เเมนยำ ช่วงขนาดของพินเกจที่ใช้งานจะมีขนาดอยู่ที่ 0.010 มม. ถึง 25.000 มม. หรือมากกว่า ใช้สำหรับวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะว่าอยู่ในมาตรฐานการผลิตหรือไม่ ทำจากวัสดุ เหล็ก คาร์ไบด์ หรือ เซรามิก

ปลั๊กเกจ (Plug Gauge) คืออะไร?

ปลั๊กเกจ (Plug Gauge) คือ เครื่องมือทรงกระบอกคล้ายดัมเบล มีดามจับและประกอบด้วยเกจวัดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เเมนยำ สามารถใช้งานได้ 2 ฝั่ง  คือ ฝั่ง GO และ ฝั่ง NOGO ช่วงขนาดของปลั๊กเกจที่ใช้งานจะมีขนาดอยู่ที่ 1.5 มม. ถึง 315 มม. หรือมากกว่านั้น ทำจากวัสดุชนิดเดียวกันกับพินเกจ เหล็ก คาร์ไบด์ หรือ เซรามิก ปลั๊กเกจเป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับงานที่เป็น mass production จะช่วยให้ทำงานได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

พินเกจและปลั๊กเกจต่างกันอย่างไร?

พินเกจ (Pin gauge) ใช้เพื่อวัดขนาดของรูเจาะที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก พินเกจจะถูกสวมวัดในรูเจาะจนกว่าจะพอดี และมีช่วงการใช้งานที่กว้างกว่าปลั๊กเกจ ด้ามจับของพินเกจถูกออกแบบให้สามารถจับพินเกจที่มีขนาดแตกต่างกันได้มาก เช่น 5.500 และ 6.000 ได้ ซึ่งมีช่วงการตรวจสอบขนาดที่มากกว่าปลั๊กเกจ

ปลั๊กเกจ (Plug gauge) เป็นเครื่องมือทรงกระบอกคล้ายดัมเบล มีเกจวัด 2 ฝั่ง ถูกผลิตมาให้เป็นชุดสำเร็จรูป ที่ไม่สามารถเปลี่ยนขนาดได้ โดยจะอ้างอิงจากขนาด ค่าพิกัดความเผื่อ ที่ระบุอยู่บนด้ามจับ จะมีช่วงการตรวจสอบน้อยกว่าพินเกจ

มีวิธีการใช้งานอย่างไร

พินเกจ (Pin gauge) ควรมีขนาดเล็กกว่ารูเจาะที่ต้องการวัดเล็กน้อย เมื่อเลือกขนาดพินเกจที่ต้องการได้แล้ว นำพินเกจสวมลงในแนวตั้งขนานกับพื้นลงในรูเจาะที่ต้องการวัดจนกว่าจะพอดี จากนั้นให้ลองหมุนพินเกจภายในรูเจาะจนสุดรูเจาะ เพื่อตรวจสอบว่าได้ตามขนาดที่ต้องการหรือไม่ หากพินเกจหมุนง่ายแสดงว่ารูเจาะนี้มีขนาดที่ใหญ่กว่าพินเกจ หากหมุนไม่ได้เลยแสดงว่ารูเจาะนี้มีขนาดเล็กกว่าพินเกจ เมื่อพินเกจติดหรือหมุนได้เล็กน้อยจะถือว่าช่องนั้นเป็นที่ยอมรับได้

*ข้อควรระวัง* 

  1. ควรหลีกเลี่ยงฝืนกดพินเกจถ้าหากไม่สามารถสวมได้เพราะอาจทำให้พินเกจเสียหาย
  2. ควรหลีกเลี่ยงการจับพินเกจด้วยมือเปล่าหรือใช้ด้ามจับเพื่อป้องกันการเป็นสนิมได้

ปลั๊กเกจ (Plug gauge) มีการใช้งานที่คล้ายกันกับพินเกจ โดยเริ่มจากเลือกขนาดปลั๊กเกจที่เหมาะสมสำหรับรูเจาะที่ต้องการวัด จากนั้นนำปลั๊กเกจสวมลงในแนวตั้งขนานกับพื้นลงในรูเจาะที่ต้องการวัด ซึ่งปลั๊กเกจจะมี 2 ฝั่ง  คือ ฝั่ง GO และ ฝั่ง NOGO วิธีการวัดนำปลั๊กเกจฝั่ง GO สวมวัดลงในรูเจาะแล้วหมุนง่ายตลอดจนสุดรูเจาะ แสดงว่ารูเจาะได้ตามขนาดที่ต้องการ แต่หากไม่สามารถสวมวัดได้เเสดงว่ารูเจาะเล็กกว่าขนาดที่ต้องการ หลังจากนั้นนำปลั๊กเกจฝั่ง NOGO สวมวัดลงในรูเจาะถ้าไม่สามารสวมวัดได้เเสดงว่ารูเจาะอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ หากสวมวัดลงในรูเจาะได้แสดงว่ารูเจาะมีขนาดใหญ่กว่าเกณฑ์การยอมรับ

*ข้อควรระวัง* 

  1. ควรหลีกเลี่ยงฝืนกดปลั๊กเกจถ้าหากไม่สามารถสวมลงในรูได้เพราะอาจทำให้ปลั๊กเกจเสียหาย
  2. ควรหลีกเลี่ยงการจับปลั๊กเกจด้วยมือเปล่าหรือจับที่ด้ามเพื่อป้องกันการเป็นสนิมได้

พินเกจและปลั๊กเกจเลือกอะไรดี?

ทั้งพินเกจและปลั๊กเกจเป็นเครื่องมือวัดที่มีความแม่นยำ ซึ่งใช้สำหรับตรวจสอบขนาดของรูเจาะที่ต้องการวัดว่าได้ตามมาตรฐานตามที่ผู้ผลิตต้องการหรือไม่ การเลือกระหว่างพินเกจและปลั๊กเกจขึ้นอยู่กับการใช้งานที่เหมาะสม พินเกจมีช่วงการวัดที่กว้าง ปลั๊กเกจมีช่วงการวัดที่น้อยแต่เป็นไปตามมาตรฐาน สิ่งสำคัญคือต้องศึกษาข้อมูลจำเพาะของรูเจาะที่จะทำการวัด เพื่อกำหนด เกจที่เหมาะสมที่จะใช้งาน  ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องใช้ทั้งพินเกจและปลั๊กเกจ เพื่อให้แน่ใจว่าขนาดของรูเจาะอยู่ภายใต้ข้อกำหนด

สรุป

ความแตกต่างระหว่างพินเกจและปลั๊กเกจ คือ ขนาดของรูเจาะที่ต้องการวัดและการใช้งานเฉพาะทาง  ซึ่งปลั๊กเกจมักจะถูกใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ขนาดของรูเจาะอยู่ในช่วงขนาดที่กำหนดไว้ และยังเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยวัดความลึกของช่องได้อีกด้วย ส่วนพินเกจมักใช้เพื่อตรวจสอบขนาดและความต่างกันของรูเจาะ และอุปกรณ์อุตสาหกรรมอื่นๆ 

สินค้าและบริการด้านจากสุมิพล

สุมิพลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรและเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ การเลือก CNC Machines, Cutting Tools, Tools Systems รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์อื่นๆ และการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตชิ้นงาน ให้คำปรึกษาในงานออโตเมชั่น อุปกรณ์ IoT หรือ IoT Solutions รวมไปถึงการวินิจฉัยไลน์การผลิตจากหน้างานจริง เพื่อพัฒนาวางแผนปรับปรุงกระบวนการและช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าหรือบริการ สามารถติดต่อได้ที่นี่ หรือ  Call Center 02-762-3000 สุมิพลมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิควิศวกรรมและเครื่องมือที่พร้อมให้บริการอย่างเต็มที่