เพื่อความถูกต้องแม่นยำของกระบวนการควบคุมคุณภาพการวัดในอุตสาหกรรมการผลิต งานวัดในอุตสาหกรรมคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญสำหรับการผลิต สุมิพลจึงให้ความสำคัญกับงานสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของการบริการ

ทำไมต้องสอบเทียบเครื่องมือวัดที่สุมิพลฯ

  • การให้บริการสอบเทียบและซ่อมเครื่องมือวัดของ Sumipol ดำเนินงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์
  • มีเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้สำหรับการสอบเทียบที่ทันสมัย ภายใต้ห้องปฏิบัติงานที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025

ขอบข่ายการสอบเทียบ

Item No.Name of Measuring ToolsRangeCalibration Method
1Micrometer Caliper for External Measurement0 mm to 300 mmIn – house method : WI (01)
based on JIS B 7502 using gauge block
2Depth Micrometer0 mm to 150 mmIn – house method : WI (02)
based on JIS B 7544 using depth micro checker and gauge block
3Inside Micrometer5.1 mm to 175 mmIn – house method : WI (03)
based on JIS B 7502 using gauge block
4Caliper (Vernier, Dial, Digital)In – house method : WI (04)
based on JIS B 7507 using gauge block / caliper checker
– External0 mm to 1,000 mm
– Internal5 mm to 600 mm
– Depth0 mm to 300 mm
5Height Gauge0 mm to 600 mmIn – house method : WI (05) based on JIS B 7517 using gauge block / caliper checker
6Dial Gauge0 mm to 80 mmIn – house method : WI (06)
based on JIS B 7503 using dial gauge tester / calibration tester / indicator tester (i-checker)
7Dial Test Indicator0 mm to 1.6 mmIn – house method : WI (07)
based on JIS B 7533 using dial gauge tester / calibration tester / indicator tester (i-checker)
8Bore Gauge6 mm to 250 mmIn – house method : WI (08)
based on JIS B 7515 using dial gauge tester / indicator tester (i-checker) / ring gauge
9Three Point Internal Micrometer6 mm to 300 mmIn – house method : WI (09) using ring gauge
10External Caliper Gauge0 mm to 50 mmIn – house method : WI (10) using gauge block
11Internal Caliper Gauge2.5 mm to 120 mmIn – house method : WI (11) using gauge block
12Thickness Gauge0 mm to 20 mmIn – house method : WI (12) using gauge block
13Feeler Gauge0.01 mm to 1.0 mmIn – house method : WI (13)
based on JIS B 7524 using digimatic indicator
14Dial Gauge Tester, Micrometer Head0 mm to 25 mmIn – house method : WI (14)
based on JIS B 7502 using linear gauge
15Linear Gauge0 mm to 50 mmIn – house method : WI (15)
based on JIS B 7503 using indicator tester (i-checker)
16Bar-shaped Micrometer Caliper for Internal Measurement (Tubular Type)50 mm to 500 mmIn – house method : WI (16)
based on JIS B 7502 using gauge block
17Microindicator0.08 mm to 0.80 mm (Dial Reading)In – house method : WI (18)
based on JIS B 7519 using indicator tester (i-checker)
18Roughness Tester (Portable)Ra, Rz (Range Z-axis) -200 µm to +160 µm
RSm (Range X-axis)
0 mm to 16 mm
In-house method : WI (19)
based on ISO 12179 Geometrical
Product Specitications (GPS) Surface texture :
profile method calibration of contact (stylus) instruments
19Can Seam Micrometer0 mm to 13 mmIn – house method (WI 21) using gauge block
20Caliper Depth Gage0 mm to 300 mmIn – house method (WI 23)
based on JIS B 7518 using gauge block

ดาวน์โหลดเอกสาร

Sumipol-ebook-micrometers