การทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตเป็นงานที่ต้องใช้การลงทุนสูงมาก ในบางครั้งอาจเป็นหลักล้าน หรือหลายล้าน กระนั้นเราก็สามารถลดต้นทุนการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมได้ โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลักๆ 2 ปัจจัย ซึ่งก็คือ

  1. เทคโนโลยี
  2. การประยุกต์ใช้ข้อมูล

สองสิ่งนี้จะลดต้นทุนแบบใดได้บ้าง ลองมาดูกัน

เทคโนโลยีใหม่เพื่อลดต้นทุนระยะยาว

ในยุคสมัยปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาของโรงงานอุตสาหกรรมไปแล้ว เพราะนอกจากจะลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในระยะยาวแล้ว ยังย่นระยะเวลาการผลิตและทำให้การผลิตได้มาตรฐานอีกด้วย

ซึ่งเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและสามารถช่วยงานในโรงงานอุตสาหกรรมได้จริงนั้นมีหลากหลาย โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

Robotic

การใช้หุ่นยนต์ในโรงงานอาจเป็นเรื่องปกตินับตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 แต่เทคโนโลยีในปัจจุบันปรับเปลี่ยนพัฒนา ให้หุ่นยนต์สามารถทำงานที่ละเอียดขึ้น มีมาตรฐานขึ้น รวมถึงทำงานผลิตได้หลากหลายโดยใช้หุ่นแค่เพียงตัวเดียว เช่น

  • หุ่นอเนกประสงค์
  • หุ่นยนต์ประกอบชิ้นส่วน
  • หุ่นยนต์ขนส่ง
  • หุ่นยนต์ตรวจสอบโรงงาน

รูปภายในบทความ ลดต้นทุนการผลิต

ยิ่งมีหุ่นยนต์หลายตัวยิ่งทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หุ่นยนต์ไม่มีความเบื่อหน่ายหรือเจ็บป่วย เพียงแค่จำต้องบำรุงรักษาสภาพตามระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งยังสามารถทำงานยากๆ ที่มนุษย์ไม่อาจทำได้อีกด้วย โดยเฉพาะหุ่นยนต์ที่ได้รับการพัฒนาระบบ Automation หรือการทำงานอัตโนมัติ ที่สามารถทำงานได้ด้วยการตั้งค่าแค่ไม่กี่ครั้ง

ซึ่งแน่นอนว่าไทยที่เป็นฐานการผลิตของหลายอุตสาหกรรมก็มีการใช้งานหุ่นยนต์เป็นจำนวนมาก โดยยอดขายเติบโตสูงถึง 28% ในช่วงปี 2560 แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวที่สูงขึ้นตามกลไกการแข่งขัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความนิยมของระบบ Automation ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงจากต่างประเทศ หรือด้วยการ Optimize จากฝั่งหน้างานก็ตาม ทำให้การทำงานทั้งระบบสามารถเคลื่อนตัวอย่างไหลลื่นไม่มีติดขัด

Sumipol เป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายคุณภาพที่ให้บริการหุ่นยนต์อย่างครบเครื่อง รวมถึงวางแผนระบบการผลิตด้วย Automation เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพงานของลูกค้าจะออกมาได้อย่างมีคุณภาพที่สุด

Internet of Things

ทุกสิ่งสามารถควบคุมได้เพียงปลายนิ้ว แม้ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลก ประโยคนั้นคือคำอธิบายสั้นๆ ของเทคโนโลยี Internet of Things หรืออินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง ที่เชื่อมอุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต

การใช้ IoT ร่วมกับเครื่องจักรและหุ่นยนต์ของคุณ จะสามารถทำให้พนักงานของคุณสามารถสั่งการ หรือเริ่มทำการผลิตได้ หรือแม้แต่ตั้งค่าอัตโนมัติจากระยะไกลได้ รวมถึงมีการแจ้งเตือนหากเกิดข้อผิดพลาด ทำให้สามารถประหยัดงบประมาณด้านบุคลากรไปได้ระดับหนึ่ง โดยเน้นไปทางด้านการจ้างงานผู้มีความสามารถในระบบ IoT ร่วมกับฮาร์แวร์แทน

อีกอย่างการใช้งาน IoT  จะทำให้ภาพลักษณ์ของทางโรงงานดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับได้ง่ายจากความทันสมัยและการจัดการอย่างเป็นระบบอีกด้วย

Smart Energy System

หากอยากประหยัดจะละเลยเรื่องพลังงานไม่ได้เลย และการจัดการพลังงานที่ดีที่สุดภายในโรงงานคือการประยุกต์ระบบ Smart system เข้ามาร่วม

โดยการทำงานของ Smart System จะมีความเกี่ยวเนื่องกับการทำงานของ IoT อยู่บ้าง โดยทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า  ระบบสาธณูปโภคต่างๆ เข้าสู่อินเทอร์เน็ตและดำเนินการประมวลผลด้วย AI เพื่อการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ซึ่ง AI จะทำการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานทั้งหมดจากอุปกรณ์ต่างๆ และคำนวณความคุ้มค่าในการเปิด ปิด การจำเป็น และคำนวณสภาพของอุปกรณ์ ซึ่งจะทำให้เราลดค่าใช้จ่ายทั้งค่าซ่อมและค่าไฟในระยะยาว

แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นเทคโนโลยีเป็นแค่ “ปัจจัยครึ่งเดียว” เท่านั้น ส่วนอีกครึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ “ข้อมูล”

ใช้ข้อมูล(Data)ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ไม่ว่าจะยุคสมัยใด การใช้ข้อมูลที่มีอยู่ถือเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดสำหรับการจัดการโรงงานอุตสาหกรรม หนำซ้ำเทคโนโลยีที่ก้าวเข้ามามีบทบาทล้วนต้องการข้อมูลเป็นพื้นฐานด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งข้อมูลที่เก็บได้จะมีทั้งสถิติ การผลิต บุคลากร ทุกอย่างล้วนเป็นข้อมูลสำคัญที่ประยุกต์ได้ผ่านโปรแกรมต่างๆ ซึ่งถ้าใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์เราจะสามารถลด Cost ได้คร่าวๆ ดังนี้

ลดต้นทุนการผลิต

หนึ่งในสิ่งที่ทำให้ต้นทุนของแต่ละโรงงานสูงมากคือการผลิตที่เกินพอดี การใช้ข้อมูลเข้ามาประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ จะสามารถทำให้คำนวณการผลิตเข้าสู่ตลาดแบบพอดีๆ ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ยิ่งทำงานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น หุ่นยนต์ที่ใช้ระบบ Automation จะสามารถลดความผิดพลาดของงานและการผลิตแบบสูญเปล่าได้

ลดต้นทุนบุคลากร

การมีบุคลากรในบริษัทยังคงมีความจำเป็น แต่การตรวจสอบข้อมูลจะทำให้เราเห็นภาพว่าพนักงานคนไหนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะได้ดำเนินการแก้ไขให้ตรงจุด เพื่อให้พนักงานเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเอง ลดต้นทุนการจ้างงานที่ซ้ำซ้อน

ลดต้นทุนการจัดการลูกค้า

การจัดการลูกค้าเองก็มีต้นทุนไม่ต่างกัน จนหลายครั้งเราจำเป็นต้องพึ่งฝ่ายการตลาดหลายต่อหลายคนในการเจรจา หรือการวางแผน แต่การใช้ข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ร่วมกับโปรแกรมต่างๆ จะสามารถทำให้เราคาดการณ์ความเป็นไปได้ในการปิดการขาย เสนอการขาย รวมถึงบริหารจัดการสต๊อกอีกด้วย

เพิ่มความถูกต้องในโรงงาน

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ความถูกต้องถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลัก การตัดสินใจผิดพลาดอาจทำให้เกิดการขาดทุนหลักล้านบาท หากเรามีการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างภายในโรงงานที่จุดๆ เดียว จะสามารถสังเกตการณ์ จัดการ รวมถึงแก้ไขได้ตรงเวลา ก่อนที่ปัญหาทุกอย่างจะบานปลายได้อีกด้วย

สรุปบทความ

จริงๆ แล้ว ปัจจัยเกี่ยวเนื่องกับการลดต้นทุนยังมีมากกว่านี้ แต่สำหรับยุคสมัยใหม่แล้ว เห็นจะไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีและข้อมูลจริงๆ โรงงานไหนมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งทำให้ลดต้นทุนในระยะยาวได้มากขึ้นเท่านั้น

ถ้าคุณมีข้อสงสัยในเรื่องของการลงทุนในอุตสาหกรรม หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่ ด้วยบริการให้คำปรึกษาจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เครื่องมือ และเครื่องจักรกลคุณภาพสูง พร้อมให้บริการกับคุณอย่างเต็มที่

บริการด้านเครื่องจักรจากสุมิพล

สุมิพลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตชิ้นงาน โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละสายการผลิตและความคุ้มค่ากับการลงทุน ด้วยอุปกรณ์อัตโนมัติที่ทันสมัยและโปรแกรมในการออกแบบเพื่อการทำงานเสมือนจริงมากที่สุด รวมถึงหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ พัฒนาซอฟท์แวร์ IoT ทำให้รู้ถึงกระบวนการผลิตทั้งหมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในสายการผลิต

ถ้าคุณสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าหรือบริการจากเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่ หรือ Call Center 02-7623000 เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและเครื่องมือที่พร้อมให้บริการกับคุณอย่างเต็มที่

Sumipol-ebook-measuring