คำกล่าวที่ว่า “สรรพสิ่งไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน” เครื่องจักรกลก็ไม่มีข้อยกเว้น เมื่อเวลาผ่านไปความเที่ยงตรงของการหมุนของสปินเดิลก็จะลดลง ค่ารันเอ้าท์ก็จะเพิ่มขึ้นนั่นหมายถึงความละเอียดแม่นยำของรูชิ้นงานจากการเจาะรูก็จะลดน้อยตามไปด้วย 

เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความแม่นยำที่นับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำระดับสูง เช่น ยานยนต์ อากาศยาน แม่พิมพ์ เครื่องมือแพทย์ และอิเลคโทรนิกส์ ผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยยังไม่ต้องการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ Big Daishowa ขอเสนอ Run-Out Adjustable Holders หรือ RA Holders อุปกรณ์จับยึดที่สามารถปรับค่ารันเอ้าท์ของสปินเดิลให้ต่ำกว่า 2 µm ได้

ประโยชน์ที่จะได้รับจากอุปกรณ์จับยึดเครื่องมือ RA Holders

คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูสม่ำเสมอ ผิวรูมีคุณภาพสูง และยังช่วยยืดอายุของ Cutting Tools ส่วนในตัว RA Holders มีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน ออกแบบให้ใช้ง่ายและปรับตั้งค่าได้รวดเร็ว โดยการใช้ประแจที่ให้มาคลายแหวนกำหนดตำแหน่งให้สามารถปรับได้ จากนั้นปรับแหวนให้ตรงกับเครื่องหมายตำแหน่งค่าสูงสุดของค่ารันเอ้าท์ แล้วขันยึดแหวนกลับเข้าที่ เพียงเท่านี้ก็สามารถได้ งานเจาะรูที่มีคุณภาพตามที่ต้องการโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่