หุ่นยนต์ได้เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิตมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ ซึ่งมีหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานได้หลากหลาย เช่น การประกอบ, การเชื่อม, การพ่นสี, และการจัดเรียงวัสดุ เมื่อเทียบกับหุ่นยนต์แบบดั้งเดิม ที่จะต้องเขียนโปรแกรมเอาไว้ล่วงหน้า ทำให้การเคลื่อนที่ถูกจำกัด และไม่สามารถปรับตัวได้ พอมีการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม ทำให้หุ่นยนต์มีประสิทธิภาพต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งเซ็นเซอร์อัจฉริยะสามารถช่วยให้หุ่นยนต์รับรู้และตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมได้แบบเรียลไทม์ ทำให้หุ่นยนต์มีความชาญฉลาดสามารถปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหวและปฏิบัติงานได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เซ็นเซอร์อัจฉริยะคืออะไร?

เซ็นเซอร์อัจฉริยะ (Smart sensor) คือ เซ็นเซอร์ระดับสูงที่สามารถรวบรวมประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและส่งไปยังระบบควบคุมหรือเครือข่าย โดยจะต่างจากเซ็นเซอร์แบบดั้งเดิมที่ใช้การตรวจจับและวัดสิ่งที่เกิดขึ้นทางกายภาพ เซ็นเซอร์อัจฉริยะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมมาและให้ข้อมูลที่มีความหมายแก่ระบบหรือผู้ดูแลระบบได้ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล เช่น เซ็นเซอร์ชนิดใช้แสง (Optical Sensor) เซ็นเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือน (Acoustic Sensor) เซ็นเซอร์แม่เหล็กไฟฟ้า (Inductive Sensor) ทั้งยังสามารถรวมคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น ไมโครโปรเซสเซอร์ หน่วยความจำ อินเทอร์เฟซการสื่อสาร และอัลกอริทึมของซอฟต์แวร์ ที่ช่วยให้สามารถใช้งานฟังก์ชันขั้นสูงได้ เพื่อให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของหุ่นยนต์ เช่น ตำแหน่งของวัตถุ ระยะทาง ทิศทาง และแรง ทำให้หุ่นยนต์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมได้อีกด้วย

เซ็นเซอร์ช่วยปรับปรุงหุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้อย่างไร?

การใช้เซ็นเซอร์ในหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมีประโยชน์หลากหลาย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพความแม่นยำและความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ต่อไปนี้เป็นประโยชน์ของเซ็นเซอร์ที่ช่วยปรับปรุงหุ่นยนต์ในอุตสากรรมการผลิต

  • เพิ่มประสิทธิภาพ เซ็นเซอร์ช่วยให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เช่น เซ็นเซอร์ตรวจจับภาพ สามารถตรวจจับตำแหน่งและทิศทางของวัตถุ ทำให้หุ่นยนต์สามารถหยิบและเคลื่อนย้ายวัตถุไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ โดยไม่ต้องอาศัยการควบคุมแทรกแซงของมนุษย์ ซึ่งจะช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานให้สำเร็จและเพิ่มความเร็วในการผลิต
  • ปรับปรุงความแม่นยำ เซ็นเซอร์ยังสามารถปรับปรุงความแม่นยำของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมโดยการใช้การวัดและวิเคราะห์ที่แม่นยำ เช่น เซ็นเซอร์วัดแรง สามารถตรวจจับขนาดของแรงที่หุ่นยนต์ใช้ เพื่อให้สามารถปรับการเคลื่อนไหวและหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อวัสดุที่มีความเปราะบาง ส่งผลให้หุ่นยนต์ทำงานได้อย่างแม่นยําและสอดคล้องกันมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดการทํางานซ้ำซ้อน
  • ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ความปลอดภัยเป็นปัญหาสำคัญของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและเซ็นเซอร์อัจฉริยะสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัย โดยการให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมรอบตัวหุ่นยนต์ เช่น เซ็นเซอร์ตรวจจับระยะใกล้สามารถตรวจจับการมีอยู่ของมนุษย์หรือวัตถุอื่นๆ ในเส้นทางของหุ่นยนต์ ทําให้หุ่นยนต์ชะลอตัวหรือหยุดเพื่อป้องกันการชน เซ็นเซอร์วัดแรงยังสามารถตรวจจับแรงที่ไม่คาดคิด เช่น แรงที่เกิดจากการชน และหุ่นยนต์จะหยุดทันทีเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้น

อนาคตของเซ็นเซอร์ในหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

เซ็นเซอร์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มในการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีต่างๆ มากขึ้น ทั้งการเชื่อมต่อที่รวดเร็วขึ้นด้วยเครือข่าย 5G คาดว่าจะให้การเชื่อมต่อที่รวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้นสำหรับเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ซึ่งจะช่วยให้หุ่นยนต์สามารถประมวลผลและตอบสนองต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ และการประมวลผลที่รวดเร็วขึ้นด้วย Edge computing มาประมวลผลข้อมูลที่ต้นทางเพื่อให้การแสดงผลได้รวดเร็วใกล้เคียงกับความเร็วของเครือข่ายมากที่สุด โดยส่งข้อมูลจากหุ่นยนต์กลับไปสู่ฐานข้อมูลกลาง เพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ ซึ่งจะช่วยลดความล่าช้าและปรับปรุงการตอบสนองให้เหมาะสําหรับการใช้งานแบบเรียลไทม์มากขึ้น

เรียนรู้สภาพแวดล้อมด้วยการใช้ AI เมื่อหุ่นยนต์สามารถเรียนรู้สภาพแวดล้อมได้ก็จะสามารถปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมมากขึ้น เช่น หุ่นยนต์สามารถเรียนรู้ที่จะตรวจจับข้อบกพร่องในชิ้นงานและปรับการเคลื่อนไหว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และการสั่นสะเทือน ข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหุ่นยนต์และป้องกันความเสียหายต่อส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อนได้

สรุป

เซ็นเซอร์อัจฉริยะ (Smart Sensors) ในหุ่นยนต์อุตสาหกรรม สามารถช่วยพัฒนาศักยภาพของหุ่นยนต์ได้ด้วยการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์และการปรับตัวตามสภาพแวดล้อม รวมถึงการตอบสนองแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ  ความแม่นยำ และความปลอดภัยของหุ่นยนต์ให้สามารถทำงานตามความต้องการของผู้ประกอบการได้ดีขึ้น

บริการด้านออโตเมชั่นจากสุมิพล

สุมิพลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ Automation การวางแผนระบบควบคุมการผลิตและการใช้งานเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง ด้วยบุคลากรคุณภาพ อุปกรณ์อัตโนมัติที่ทันสมัยและโปรแกรมในการออกแบบเพื่อการทำงานเสมือนจริงมากที่สุด

หากสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าหรือบริการจากสุมิพล สามารถติดต่อได้ที่นี่ หรือ Call Center 02-7623000 สุมิพลมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและเครื่องมือที่พร้อมให้บริการอย่างเต็มที่