The Solution for Stainless Steel Machining

The Article Courtesy of OSG Thai Co., Ltd.

“ปัญหาหลักๆที่พบในการเจาะรูชิ้นงานสเเตนเลส คือ เศษเหล็กยาว ความร้อนสูง ผิวไม่สวย รูโต เกิดเศษหลอมละลายติดปลายดอกสว่าน อายุการใช้งานสั้น สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากความเเข็งขึ้นรูปของวัสดุ (Work hardening) ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการเจาะสเเตนเลส”

โดยทั่วไปคนมักจะเข้าใจกันว่าสแตนเลสมีความแข็งและตัดเจาะยาก ซึ่งแท้จริงแล้วสแตนเลสเป็นเหล็กที่อ่อนแต่มีความเหนียวสูง (Ductility) หลังจากการขึ้นรูปแล้วผิวของสเตนเลสจะมีความแข็งขึ้น (Work hardening) การใช้เครื่องมือตัดเจาะบริเวณที่เกิดความแข็งนี้จะทำให้คมกัดแตกหรือบิ่นได้ง่าย คนทั่วไปจึงรู้สึกว่าสแตนเลสเป็นวัสดุที่แข็ง ด้วยความเหนียวที่ค่อนข้างสูงของสแตนเลสจึงทำให้เศษที่เกิดจากการเจาะนั้นยาว จึงเกิดแรงต้านจากการตัดเจาะมากทำให้เกิดความร้อนสูงที่บริเวณเจาะความร้อนที่สูงนี้มีผลทำให้เศษเจาะหลอมละลายติดเครื่องมือ ความร้อนก็ยังทำให้เครื่องมือมีอายุการใช้งานสั้นลง

ขจัดปัญหาด้วย WDO-SUS ดอกสว่านเจาะสแตนเลส จาก OSG 

เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งหมดนี้ ผู้ผลิตเครื่องมือตัด “OSG” จึงได้พัฒนาดอกสว่าน WDO-SUS สำหรับการตัดเจาะวัสดุแข็งเหนียวอย่างไททาเนียมอัลลอย์และสแตนเลสขึ้นมาโดยเฉพาะ ในการพัฒนาครั้งนี้ ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเจาะโดยเน้นที่ความเสถียรภาพในการใช้งาน และความยาวนานของอายุการใช้งาน (Tool life) โดย “OSG”

มีแนวคิดให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความแข็งขึ้นรูป (Work hardening) ก่อนนั่นคือให้ความสำคัญกับการออกแบบลักษณะคมกัดของดอกสว่าน (Point) เพื่อลดแรงต้านที่เกิดจากการตัดเจาะ ซึ่งจะช่วยลดการเกิดความแข็งที่เกิดจากการขึ้นรูปได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ดอกสว่านมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นแล้ว ดอกต๊าปหรือดอกคว้านที่ใช้ในกระบวนการถัดไป ก็จะมีอายุการใช้งานนานขึ้นด้วย สำหรับปัญหาเศษตัดที่ยาว ก็จัดการแก้ไขได้ด้วยการออกแบบร่องคายเศษแบบใหม่ ซึ่งเมื่อนำมาใช้งานแล้วประสบความสำเร็จ ทำให้ตัดเศษเป็นชิ้นเล็กๆ ส่วนเรื่องความร้อนจากกระบวนการตัดเจาะ ก็สามารถทำให้ลดลงได้จากการออกแบบสันคม (Margin) แบบพิเศษและรูปร่างของรูน้ำหล่อเย็นแบบใหม่ที่เรียกว่า “Mega cooler” สันคมแบบใหม่ช่วยลดความร้อนที่เกิดได้โดยสันคมที่ว่านี้ จะเป็นส่วนที่สัมผัสกับชิ้นงานหรือส่วนที่เสียดสีกับชิ้นงาน การที่พื้นที่ของสันคมลดลงส่งผลให้ความร้อนที่เกิดขึ้นลดน้อยลง ด้วยรูปร่างของรูน้ำหล่อเย็นที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทำให้ปริมาณน้ำหล่อเย็นไหลได้มากขึ้น ทำให้การระบายความร้อนดีขึ้น และยังช่วยเพิ่มความสามารถในการคายเศษได้ด้วย สุดท้ายการควบคุมการหลอมของเศษตัดติดเครื่องมือ “OSG” ได้พัฒนาการเคลือบผิวแบบ WXL ซึ่งการเคลือบผิวแบบนี้สามารถต้านการหลอมติดและยังทำให้ชั้นเคลือบผิวยึดเกาะกับดอกสว่านได้อย่างดีเยี่ยม ป้องกันไม่ให้เกิดการแตกหักของดอกสว่านจากการหลอมติด ดังนั้นจึงอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสทดลองใช้งานดอกสว่าน WDO-SU ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ “OSG” ซึ่งพัฒนามาจากเทคโนโลยีล่าสุด