เทคโนโลยีด้านการโทรคมนาคม (Telecommunication) นั้นถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาอย่างยาวนาน ซึ่งในปัจจุบันก็มีการประยุกต์ใช้งานอย่างหลากหลาย ระบบ Circuit Switching ก็ถือเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่เคยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในอดีต

Circuit Switching คืออะไร

Circuit Switching คือหนึ่งในรูปแบบการส่งผ่านข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรคมนาคม (Telecommunication Network) จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง โดยผ่านตัวกลางที่คอยจัดสรรสัญญาณเพื่อการเชื่อมต่อที่มีคุณภาพมากที่สุด

โดยการใช้งาน Circuit Switching จะมีด้วยกัน 3 ขั้นตอน ได้แก่

1. Circuit Establishment: จุดเริ่มต้นของการเชื่อมต่อที่เป็นเหมือนการ “ตรวจสอบและติดตั้ง” เส้นทางการสื่อสารจากจุด A ไปจุด B ซึ่งระหว่างจุด A และ B นี้จะมี node ย่อยๆ อีกมากมาย โดย node แต่ละ node จะทำการส่งสัญญาณและตรวจสอบว่าจุด A จะสามารถส่งผ่านข้อมูลไปยัง node ใดได้บ้าง จึงจะสามารถดำเนินการส่งข้อมูลกับจุด B ได้ เมื่อตรวจสอบได้ครบและได้เส้นทางจาก A ไป B เมื่อนั่นการรับส่งข้อมูลจึงจะเกิดขึ้น
หากไม่มี node ใดว่างเลย การเชื่อมต่อระหว่าง A ไป B ก็จะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่มีเส้นทางให้ส่งผ่านข้อมูลกันนั่นเอง

2. Data Transfer: การส่งข้อมูลภายใน Circuit Switching นั้นจะเป็นรูปแบบ Duplex กล่าวคือทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถส่งข้อมูลไปกลับได้ภายในเวลาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องมีการรอ การส่งผ่านข้อมูลของ Circuit Switching นั้นสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สามารถแทรกแซงได้ ขอเพียงแค่มีเส้นทางให้ข้อมูลผ่านจากกระบวนการ Circuit Establishment เท่านั้น ซึ่งสำหรับระบบ Circuit Switching การใช้ข้อมูลเสียงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด

3. Circuit Disconnect: สิ้นสุดการเชื่อมต่อ เมื่อการส่งผ่านข้อมูลทั้งหมดสิ้นสุดลงและฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำการปลดวงจร และส่งสัญญาณไปยังเหล่า​ node ที่ทำการเชื่อมต่ออยู่ให้ปลดการเชื่อมต่อ เพื่อทำให้ผู้อื่นสามารถใช้งาน node ดังกล่าวต่อได้

ประโยชน์และจุดเด่นของ Circuit Switching

1. ระบบ Circuit Switching เหมาะสำหรับการส่งผ่านข้อมูลเสียงมากที่สุด

2. มีความเสถียรในการส่งข้อมูลสูง

3. เป็นระบบที่จำเป็นต้องเดินสายสื่อสาร

4. แม้ว่าความเร็วในการสื่อสารจะสูง แต่จำเป็นต้องใช้เวลาในการสร้างเส้นทาง​ (Establisment) ที่ค่อนข้างนาน ซึ่งถ้าหากเชื่อมต่อเส้นทางการสื่อสารติดแล้วจะสามารถพูดคุยได้อย่างราบรื่น

5. มีการควบคุมความผิดพลาดและการส่งข้อมูลตามชุมสายต่างๆ

what is Circuit Switching

การใช้งาน Circuit Switching

การใช้งาน Circuit Switching ที่สามารถเห็นได้ในชีวิตประจำวันทั่วไปก็คือระบบโทรศัพท์แบบเก่า (Public Swiched Telephone Network) นั่นเอง ที่เป็นการเชื่อมต่อระหว่างการโทรจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งโดยใช้ชุมสายและสายสื่อสารเป็นหลัก

นอกเหนือจากการใช้งานโทรศัพท์บ้านแล้ว ยังมีการใช้งานดังนี้

  • ISDN (integrated services digital network)
  • DSL (Digital Subscriber Line)
  • Cable Modem

แม้ว่าจะมีข้อดีมากมาย แต่ทว่าระบบนี้ก็มีข้อด้อยในการใช้งานจริงไม่แพ้กัน และมันอาจเป็นเหตุผลที่ Circuit Switching ไม่ได้รับความนิยม ซึ่งก็คือจำเป็นต้องมีการต่อสายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเสมอ และอาจเกิดอาการหน่วง (Delay) ในช่วงการต่อสาย กรณีมีการสื่อสารกันเป็นจำนวนมาก นอกเหนือจากนั้นคือขีดจำกัดของระบบ Hardware ที่จำเป็นจะต้องได้รับการบำรุงรักษาและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจุบันหลายหน่วยงานก็ยังมีการใช้ระบบ Circuit Switching อยู่ โดยเฉพาะการสื่อสารภายในหน่วยงาน เนื่องจากมีความเสถียรในการส่งข้อมูล ทั้งนี้คงต้องจับตาดูว่าจะมีการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีนี้ต่อไปอย่างไรบ้าง

สรุปบทความ

Circuit Switching เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีสำคัญที่เริ่มเลือนหายไปตามกาลเวลาเมื่อมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่อำนวยความสะดวกของมนุษย์ได้มากกว่าเข้ามาแทนที่ แต่ความโดดเด่นในด้านความเสถียรรวมถึงการวางโครงข่าวโทรคมนาคมดั้งเดิมในหลายๆ พื้นท่ี ส่งผลให้การสื่อสารระบบนี้ยังถูกใช้งานอยู่มากภายในประเทศไทย

ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือสนใจในเรื่องของ Circuit Switching และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบโรงงานและการสื่อสาร คุณสามารถดูสินค้าที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่ หรือเลือกติดต่อเราได้ที่นี่ ด้วยบริการให้คำปรึกษาจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เครื่องมือ และเครื่องจักรกลคุณภาพสูง และระบบงานออโตเมชั่น IoT พร้อมให้บริการกับคุณอย่างเต็มที่

บริการด้านออโตเมชั่นจากสุมิพล

สุมิพลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการออกแบบระบบอัตโนมัติที่เหมาะสมกับโจทย์การผลิตและงบประมาณของลูกค้า ประกอบติดตั้งเชื่อมการทำงานของเครื่องจักรกล ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เข้ากับระบบควบคุมการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการผลิตให้สูงขึ้น

ถ้าคุณสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าหรือบริการจากเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่ หรือ Call Center 02-7623000 เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและเครื่องมือที่พร้อมให้บริการกับคุณอย่างเต็มที่

Sumipol-ebook-measuring