Mitutoyo

New ABS Digimatic Indicator ID-C

ใช้งานด้วยแบตเตอรี่ (CR2032)ไม่มีไฟแบล็คไลท์ มีความละเอียดในการวัดที่สูงขึ้นถึง 0.5 ไมครอน และสามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นที่ใช้งานบ่อย เพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้น

รายละเอียด

  • ใช้งานด้วยแบตเตอรี่ (CR2032)
  • ไม่มีไฟแบล็คไลท์
  • มีความละเอียดในการวัดที่สูงขึ้นถึง 0.5 ไมครอน
  • มีฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนระยะเวลาการสอบเทียบ ผ่านการแสดงไอคอนบนจอ LCD เมื่อเวลาการสอบเทียบที่ตั้งไว้ใกล้เข้ามา
  • สามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นที่ใช้งานบ่อย เพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้น
  • มีหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ แสดงข้อมูลต่างๆ ให้อ่านได้ง่าย

  • สามารถเซ็ตศูนย์ ดึงข้อมูล เปิด/ปิดเครื่อง และตั้งค่าฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ ผ่านซอฟแวร์ USB-ITPAK V3.0 ได้เลย
  • สามารถบันทึกการตั้งค่าไว้ในซอฟต์แวร์ เพื่อเรียกมาใช้ภายหลังได้
  • สามารถลดระยะเวลาการทำงานในการตั้งค่า และความคลาดเคลื่อนจากการวัด