Fanuc

Robot CR-4iA / CR-7iA / CR-14iA

หุ่นยนต์ทำงานร่วมกับมนุษย์ ขนาดเล็ก เท่าแขนมนุษย์ ใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น การเคลื่อนย้าย และการประกอบชิ้นส่วนไฟฟ้าขนาดเล็ก

FANUC Robot CR-4iA, 7iA, 7iA/L, and 14iA/L เป็นหุ่นยนต์ทำงานร่วมกับมนุษย์ ขนาดเล็กเท่าแขนมนุษย์
Collaborative robot ขนาดเล็ก ใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น การเคลื่อนย้าย และการประกอบชิ้นส่วนไฟฟ้าขนาดเล็ก
 • มี 4 รุ่นที่มีความสามารถในการรับน้ำหนักและระยะเอื้อมแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้งาน
  • CR-4iA เป็นหุ่นยนต์ทำงานร่วมกับมนุษย์ ขนาดเล็ก น้ำหนักบรรทุก  4 กก.
  • CR-7iA, CR-7iA/L น้ำหนักบรรทุก 7 กก.
  • CR-14iA น้ำหนักบรรทุก 14 กก.
 • ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีรั้วนิรภัย (Safety fences)
 • ช่วยให้สามารถติดตั้งหุ่นยนต์ใกล้กันได้ ในกระบวนการผลิต ที่มีผู้ปฏิบัติงานทำงานอยู่ด้วย เนื่องจากขนาดที่เล็ก กะทัดรัด
 • สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการติดตั้งแบบ up-side down รองรับการติดตั้งบนเพดาน และผนัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ในช่วงการเคลื่อนไหวที่กว้างขึ้น โดยไม่รบกวนพื้นที่ทำงานของผู้ปฏิบัติงาน
 • ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายหุ่นยนต์ด้วยรถเข็นที่มีล้อเนื่องจากน้ำหนักเบา
 • การรับรู้ที่ยืดหยุ่นโดยใช้กับ iRVision (การมองเห็นในตัว)
 • สีเขียว ซึ่งเป็นคุณลักษณะของหุ่นยนต์ทำงานร่วมกับมนุษย์ สร้างความแตกต่างจากหุ่นยนต์สีเหลืองของ FANUC และช่วยให้จดจำได้ว่าเป็น “หุ่นยนต์นิรภัย” ได้ในพริบตา

 

 

Robot-CR-4iA

 


การทำงานร่วมกับมนุษย์ (Collaborative Operation)
 • หุ่นยนต์และผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานในบริเวณใกล้เคียงกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีรั้วนิรภัย (Safety fences)
 • หุ่นยนต์นี้สามารถทำงานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานที่เป็นมนุษย์ได้ (ตัวอย่าง: การประกอบชิ้นส่วน การขนย้ายชิ้นงาน)
 • ด้วย Small Hand Guidance (option) ทำให้ใช้งานและการสอน ได้อย่างง่ายดาย

 


Safety Function
 • หุ่นยนต์นี้จะหยุดการทำงานทันที เมื่อหุ่นยนต์สัมผัสกับผู้ปฏิบัติงานที่เป็นมนุษย์
 • ผู้ปฏิบัติงานสามารถเคลื่อนหุ่นยนต์ได้โดยการผลัก
 • หุ่นยนต์นี้ได้รับการรับรองตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ISO 10218-1

 


Intelligence and High Reliability
 • ฟังก์ชั่นอัจฉริยะล่าสุด เช่น iRVision (การมองเห็นในตัว) และเซ็นเซอร์วัดแรง
 • หุ่นยนต์นี้ได้รับการออกแบบที่มีความน่าเชื่อถือสูง ตามแบบหุ่นยนต์รุ่น LR Mate ที่ได้รับการรับรองแล้ว

 


ตัวอย่างการใช้งาน

 

Robot CR-4iA

โรบอทฟานัค CR-7iA, 4iA 7iA 7iA/L 4iA
จำนวนแกน 6
น้ำหนักที่สามารถรองรับได้ 7 กิโลกรัม 4 กิโลกรัม
ระยะการเคลื่อนที่ (X, Y) (717, 1061) มิลลิเมตร (911, 1359) มิลลิเมตร (550, 818) มิลลิเมตร
ระยะในการทำซ้ำ ±0.01 มิลลิเมตร
น้ำหนัก 53 กิโลกรัม 55 กิโลกรัม 48 กิโลกรัม
การติดตั้ง พื้น, เพดาน, ผนัง
ชุดควบคุมใช้ร่วมกัน / กำลังไฟฟ้าขาเข้า R-30iB Mate/R-30iB Mate Plus (standard) / 1.2kVA
ลักษณะงาน งานจัดการ, งานประกอบ