ระบบควบคุมคุณภาพเป็นกระบวนการหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับโรงงานผลิตในปัจจุบัน ที่ต้องรักษาคุณภาพการผลิต ความน่าเชื่อถือ รวมถึงความถูกต้องของชิ้นงานที่ผลิตของโรงงานไว้ สาเหตุนั้นเองที่ทำให้การวัดอัตโนมัติได้เข้ามามีบทบาทกับระบบนี้มากขึ้น เนื่องจากความเที่ยงตรง แม่นยำ และเชื่อถือได้กว่าการทำงานด้วยมนุษย์

ซึ่งปัจจุบันการวัดแบบนี้ก็ยังคงมีการพัฒนาคุณภาพและความแม่นยำขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรับส่งข้อมูลจากเครื่องตรวจสอบต่างๆ เข้ามายังส่วนกลาง เพื่อให้การจัดการข้อมูลเป็นไปได้ดียิ่งขึ้น

การตรวจควบคุมคุณภาพด้วยการวัด

การตรวจสอบคุณภาพนั้นมีวิธีการที่หลากหลาย และวิธีที่แม่นยำที่สุดนั้นคือการใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่มีหลักเกณฑ์ตายตัว เพื่อนำมาใชัวัดค่าต่างๆ เช็คว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ออกจากโรงงานนั้นได้มาตรฐานหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น 

  • ความแข็ง อ่อน ของวัสดุ
  • ความยาว กว้าง สูง
  • อุณหภูมิ
  • ความถี่

จากข้อมูลด้านบนจะเห็นได้เลยว่าหากดำเนินงานในสายการผลิตแล้ว เรื่องราวของการวัดนั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย ไม่ว่าจะเพื่อควบคุมคุณภาพในด้านใดก็ตาม ตั้งแต่การเลือกวัสดุ ทำงาน ไปจนถึงการตรวจสอบขั้นสุดท้ายของการผลิต ล้วนแล้วแต่มีการวัดผสานอยุ่แทบทั้งสิ้น

ซึ่งดังที่บอกว่าการวัดที่ดีย่อมต้องใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือที่เหมาะสม เทคโนโลยีในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการวัดจึงพยายามเน้นไปที่ระบบอัตโนมัติมากขึ้นกว่าสมัยก่อน เพราะนอกจากช่วยลดความผิดพลาดจากบุคลากร (Human Error) แล้ว การวัดแบบอัตโนมัติยังมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกว่า ส่งผลให้กระบวนการทั้งหมดของระบบเป็นไปได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น

การวัดแบบอัตโนมัติในปัจจุบัน 

หลายคนคงเคยเห็นภาพโรงงานในอดีตที่มีแท่นควบคุม หน้าปัด ไฟสัญญาณต่างๆ ที่คอยแสดงสถานะภายในโรงงานอยู่บ้าง สิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นองค์ประกอบให้เกิดระบบวัดแบบอัตโนมัติในปัจจุบัน

ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการวัดค่ารูปแบบใดก็ตามก็สามารถเปลี่ยนให้เข้าสู่ระบบอัตโนมัติได้แทบทั้งสิ้น ทั้งแบบทำงานร่วมกับคนที่สามารถวัดค่าได้ด้วยการกดไม่กี่ปุ่ม หรือทำงานร่วมกับเครื่องจักร ซึ่งเครื่องวัดเหล่านั้นจะถูกรวมไปในกระบวนการการผลิตไปเลย และมาเสริมความสำคัญกับระบบจัดการข้อมูลการวัด แทน

แม้ว่าจะมีการพัฒนามามากมายแต่ช่องโหว่ของการวัดในปัจจุบันก็ยังมีประปรายให้เห็น เช่น การใช้เครื่องมือไปพักหนึ่งแล้วการวัดจะเบี่ยงไปจากความเป็นจริง หรือราคาเครื่องวัดบางรุ่นที่ค่อนข้างสูง

ดังนั้นนอกเหนือจากเทคโนโลยีแล้ว อนาคตของเครื่องวัดทีถูกตั้งเป้าหมายย่อมมีการครอบคลุมถึงเรื่องนี้เช่นกัน

อนาคตของระบบควบคุมคุณภาพและการวัดอัตโนมัติ

สิ่งที่น่าจับตามองสำหรับระบบควบคุมคุณภาพกับระบบวัดอัตโนมัติมีแนวโน้มในการใช้งานเพิ่มสูงขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ จึงเป็นที่น่าจับตาว่าภายในเวลาอันใกล้นี้ยังมีนวัตกรรมใหม่ใด ที่การวัดอัตโนมัติและระบบควบคุมคุณภาพสามารถไปต่อได้อีก

การใช้งานที่ง่ายและหลากหลายขึ้น

สำหรับการวัดแล้วความแม่นยำนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญขั้นพื้นฐานที่อย่างไรก็ต้องมี แต่ในอนาคตนอกจากความแม่นยำ สิ่งที่ต้องมีคือความรวดเร็วในการวัดเพื่อแข่งกับเวลา ที่ต้องถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว โดยเฉพาะการใช้การวัดอัตโนมัติเข้ามาเป็นตัวช่วย 

นอกเหนือจากนั้นคือความง่ายต่อการใช้ ขึ้นชื่อว่าการวัดอัตโนมัติแล้ว ยิ่งง่ายมากขึ้นเท่าใดย่อมดีกับกระบวนการและโรงงานมากขึ้นเท่านั้น ไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจได้เห็นโรงงานมากกว่า 1 โรงงาน ถูกควบคุมโดยคนเพียงคนเดียวก็เป็นได้ 

การใช้เครื่องมือวัดเข้าร่วมกับระบบต่างๆ 

Smart Factory คือสิ่งที่หลายฝ่ายทั้งไทยและสากลให้ความสนใจมากมายในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่สิ่งที่น่าสังเกตคือไม่ใช่ทุกโรงงานที่มีระบบการวัดที่ดีและเหมาะสมเพียงพอที่จะประยุกต์เข้ากับ Smart Factory ที่มีการวัดค่ามากมายและการตั้งระบบที่อ้างอิงข้อมูลหลากหลาย

อนาคตของระบบควบคุมคุณภาพจึงเป็นไปได้ว่าทุกโรงงานตั้งแต่ต่อไปนี้จะให้คุณค่ากับการวัดและการควบคุมตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control) มากขึ้น ทำให้ระบบการควบคุมคุณภาพเป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว ไม่ใช่เพียงทางเลือกสำหรับโรงงานใหญ่ๆ เท่านั้น ทั้งนี้ยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายจากความผิดพลาดของโรงงานในระยะยาวด้วย

ราคาและอายุการใช้งานที่คุ้มค่า

อุปกรณ์การวัดในปัจจุบันนั้นมีความแม่นยำสูงก็จริง แต่บางส่วนเมื่อใช้ไปนานวันเข้าจะมีการแสดงค่าคลาดเคลื่อนออกมาให้เห็น แนวโน้มในอนาคตจึงเป็นการสร้างเครื่องวัดที่สามารถใช้งานได้ในระยะยาว หรือมีอะไหล่บางส่วนที่ทางโรงงานสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตนเอง เพื่อทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างลื่นไหล โดยไม่เสียเงินเพิ่มขึ้นมากมายนัก 

หุ่นยนต์จะมีบทบาทมากขึ้น

แม้จะเป็นระบบอัตโนมัติ แต่การทำงานบางส่วนของโรงงานยังใช้มนุษย์อยู่ ในอนาคตมีโอกาสที่ระบบการวัดทั้งหมดจะเปลี่ยนไปเป็นการใช้งานหุ่นยนต์เป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมดโรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความเร็ว และลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

เนื่องจากการใช้หุ่นยนต์ประกอบกับระบบอัตโนมัตินั้น ทำให้ผู้ควบคุมสามารถตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ทั้งจากฝั่งหุ่นยนต์ และจากเครื่องมือวัดเอง ดังนั้นการพัฒนาระบบให้ครบจบแบบ all in one โดยที่ไม่ได้ใช้งานมนุษย์จึงมีความเป็นไปได้สูงมาก

สรุปบทความ

อนาคตของระบบควบคุมคุณภาพนั้นจะไม่ได้หยุดอยู่แค่ความแม่นยำเพียงอย่างเดียว แต่จะรวมไปถึงความคุ้มค่า การใช้งานที่หลากหลาย และการทำงานที่เป็นอัตโนมัติครอบคลุมทั้งระบบ

ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่ ด้วยบริการให้คำปรึกษาจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมและการวัดพร้อมให้บริการกับคุณอย่างเต็มที่

บริการจากสุมิพล

สุมิพลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือวัด เครื่องจักรอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตชิ้นงาน รวมไปถึงการจัดการคลังสินค้าและการผลิตอย่างมีคุณภาพ ด้วยบุคลากรคุณภาพ อุปกรณ์อัตโนมัติที่ทันสมัยและโปรแกรมในการออกแบบเพื่อการทำงานเสมือนจริงมากที่สุด 

ถ้าคุณสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าหรือบริการจากเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่ หรือ Call Center 02-7623000 เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและเครื่องมือที่พร้อมให้บริการกับคุณอย่างเต็มที่

Sumipol-ebook-micrometers