หนึ่งในกระบวนการที่สำคัญอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตคือ การประกอบชิ้นส่วน ซึ่งต้องใช้ความละเอียด แม่นยำ ทำให้หลายอุตสาหกรรมเลือกใช้หุ่นยนต์เข้ามาทำงานในกระบวนการนี้มากขึ้น เนื่องจากหุ่นยนต์สามารถทำงานด้วยความแม่นยำ และมีความเที่ยงตรงสูง

 

หลักการการประกอบชิ้นส่วนด้วยหุ่นยนต์หยิบจับชิ้นงานคือ หุ่นยนต์จะได้รับการโปรแกรมระบุตำแหน่งและแนวการวางที่ถูกต้องของชิ้นส่วนหรือวัสดุนั้นๆ เพื่อให้สามารถหยิบจับชิ้นส่วนไปประกอบเป็นชิ้นงานได้สมบูรณ์ โดยนอกจากการโปรแกรมให้หุ่นยนต์ประกอบชิ้นงานได้แล้ว ยังสามารถโปรแกรมให้สามารถเคลื่อนย้ายชิ้นงานสำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ หรือจัดเรียงสินค้าให้เข้าที่ได้อีกด้วย

ในบทความนี้จะนำเสนอความสามารถของหุ่นยนต์หยิบจับชิ้นงาน และการนำหุ่นยนต์นี้ไปใช้ในกระบวนการผลิตจะช่วยแก้ปัญหาในด้านใดบ้าง?

 

ทำความรู้จักกับหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมการผลิต

หุ่นยนต์เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิต ด้วยความสามารถในการทำงานที่มีความเที่ยงตรงสูง โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตที่มีขั้นตอนซับซ้อน หรือต้องใช้ความประณีตในการทำงาน หุ่นยนต์จะสามารถทำงานเหล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์

โครงสร้างของหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่

 1. ส่วนลำตัวและแขน (Body and Arm) เป็นส่วนที่หุ่นยนต์ใช้ในการจัดตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับการทำงาน โดยการเคลื่อนที่ของส่วนลำตัวและแขนสามารถเคลื่อนที่ได้  3 ทิศทาง คือ
 • เคลื่อนที่ในแนวดิ่ง (เคลื่อนที่ในแนวแกน Z)
 • เคลื่อนที่ในแนวรัศมี (เคลื่อนที่แบบเข้า-ออกหรือเคลื่อนที่ในแนวแกน Y)
 • การเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวา (เคลื่อนที่ในแนวแกน X)
 1. ส่วนข้อมือ (Wrist) เป็นส่วนที่หุ่นยนต์ใช้ในการจัดทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ในการหยิบจับหรือทำงานกับชิ้นงาน โดยส่วนข้อมือจะมีการเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบหลักๆ คือ
 • Roll เป็นลักษณะการเคลื่อนที่ของข้อมือหุ่นยนต์ไปในทิศทางเป็นวงกลม หรือหมุนรอบวัตถุ
 • Pitch เป็นลักษณะของการหมุนข้อมือหุ่นยนต์ในทิศทางขึ้นและลง
 • Yaw เป็นลักษณะของการหมุนข้อมือหุ่นยนต์ในทิศทางซ้ายและขวา

 

นวัตกรรมหุ่นยนต์หยิบจับชิ้นงานคืออะไร

หุ่นยนต์หยิบจับชิ้นงานคืออะไร

 

 

หุ่นยนต์หยิบจับชิ้นงาน (Material Handling) เป็นหุ่นยนต์ที่มีความสามารถในการหยิบจับชิ้นงาน และเคลื่อนย้ายสิ่งของในกระบวนการผลิต โดยสามารถเปลี่ยนส่วนข้อมือจับได้หลากหลายตามความต้องการในการทำงาน 

ข้อดีของหุ่นยนต์หยิบจับชิ้นงานในกระบวนการผลิตคือ ช่วยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดขึ้นกับคนทำงานในการผลิตบางชนิด เช่น การผลิตสารเคมี วัตถุอันตราย

ในบางอุตสาหกรรมที่มีการผลิตชิ้นส่วนหรือสินค้าที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งต้องใช้คนทำงานจำนวนมากในการเคลื่อนย้าย แต่หุ่นยนต์สามารถจัดการเคลื่อนย้ายสินค้านั้นได้อย่างรวดเร็ว จึงช่วยให้เพิ่มกำลังการผลิตได้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้กำลังคน

เทคโนโลยีที่อยู่ในหุ่นยนต์หยิบจับชิ้นงาน

Motors and Driver

การทำงานร่วมกันระหว่างมอเตอร์ที่สร้างแรงหมุนสำหรับการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ และไดรเวอร์ที่ช่วยควบคุมการส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังมอเตอร์ สำหรับช่วยปรับเปลี่ยนความเร็วในการทำงานของมอเตอร์

Speed Reducers 

กลไกสำหรับเปลี่ยนเปลี่ยนความเร็วมอเตอร์ เพื่อให้มีความเร็วในการทำงานและแรงบิดที่เหมาะสมต่อการทำงาน

Sensors

ระบบเซ็นเซอร์ที่ช่วยจัดเก็บข้อมูลจากสภาพแวดล้อมของการทำงานทั้ง อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้น แรงสั่นสะเทือน โดยอุปกรณ์เซ็นเซอร์นี้มีทั้งรูปแบบมีสายและไร้สายให้เลือกใช้

End-Effectors

เอ็นเอฟเฟคเตอร์หรืออุปกรณ์จัดการชิ้นงาน โดยอุปกรณ์นี้จะถูกติดตั้งไว้ที่ปลายแขนของหุ่นยนต์เพื่อจัดการชิ้นงานให้เรียบร้อย เช่น มือจับ ถ้วยดูด เครื่องเชื่อม จานขัด หัวสเปรย์ 

Autonomous Navigation System (ANS)

ระบบนำทางอัตโนมัติที่ทำให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆ โดยไม่ชนกับสิ่งของ โดยการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง

IT Software

ระบบซอฟต์แวร์ส่งข้อมูลไปมาระหว่างอุปกรณ์ควบคุมและหุ่นยนต์ สำหรับสั่งการหุ่นยนต์ให้ทำงานตามความต้องการ รวมถึงรับข้อมูลการทำงานจากหุ่นยนต์ที่ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ด้วย

ตัวอย่างงานที่หุ่นยนต์หยิบจับชิ้นงานสามารถทำได้

 • หยิบจับสินค้าหรือวัสดุ
 • สร้างรูปทรง
 • ตัดเฉือนชิ้นงาน
 • ประกอบชิ้นส่วน
 • บรรจุสินค้า ซีลบรรจุภัณฑ์สินค้า 
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยชิ้นงาน
 • แยกชิ้นส่วน
 • ลำเลียงสินค้า

 

หุ่นยนต์หยิบจับชิ้นงานช่วยแก้ปัญหาในการผลิต

ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

ในอุตสาหกรรมที่มีการผลิตชิ้นส่วนขนาดใหญ่ซึ่งมีน้ำหนักมาก จะต้องจ้างคนงานจำนวนมากเพื่อเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนนั้น ทำให้เสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก แต่หุ่นยนต์หยิบจับชิ้นงานสามารถทำได้ด้วยการทำงานเพียงแขนเดียวในการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนนั้น โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดความเสียหายต่อชิ้นงาน จึงช่วยให้ประหยัดค่าแรงในการทำงาน

ไม่เพียงแต่การผลิตชิ้นงานขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ในปัจจุบันมีการใช้หุ่นยนต์หยิบจับชิ้นงานในการผลิตขนาดเล็ก เช่น การเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนขนาดเล็ก หรือการแพ็คสินค้าเอง ก็มีต้นทุนในการจ้างคนงานที่ค่อนข้างสูง การใช้หุ่นยนต์หยิบจับชิ้นงานในอุตสาหกรรมจึงช่วยให้การทำงานหยิบจับสินค้ามีความรวดเร็วยิ่งชึ้น รวมถึงเพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้น

 

ความเร็วและความเที่ยงตรง ช่วยให้การผลิตบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

การใช้หุ่นยนต์ทำงานมีข้อดีอย่างหนึ่งคือ หุ่นยนต์จะไม่มีอาการเหนื่อยล้า ทำให้ปริมาณในการทำงานในแต่ละวันหุ่นยนต์สามารถทำได้มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือเพิ่มโอกาสในการผลิตมากขึ้น

นอกจากนี้แล้วความเร็วในการผลิต บรรจุชิ้นงาน หรือการเคลื่อนย้ายชิ้นงานด้วยหุ่นยนต์ก็มีมากขึ้น โดยที่ความเที่ยงตรงของการผลิตยังคงเท่าเดิม ทำให้การลงทุนกับหุ่นยนต์ได้ประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น

 

หุ่นยนต์มีสามารถทำงานได้หลากหลายด้วยการสอนงาน

การสอนงานหุ่นยนต์หรือการป้อนโปรแกรมให้กับหุ่นยนต์ ทำให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้หลากหลายขึ้น เพียงเขียนโปรแกรมเข้าไปใหม่ และเปลี่ยนแขนหุ่นยนต์ให้เหมาะสม ก็สามารถทำงานชนิดอื่นได้

 

สรุปบทความ

หุ่นยนต์หยิบจับชิ้นงานในอุตสาหกรรมการผลิต มีความสามารถที่ทำงานได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายสินค้า บรรจุสินค้า หรือสร้างชิ้นงานขึ้นมาใหม่ หุ่นยนต์ก็สามารถทำได้เพียงป้อนโปรแกรมสั่งการ

สิ่งที่หุ่นยนต์หยิบจับชิ้นทำได้ยังช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการเพิ่มกำลังการผลิตให้สูงขึ้น เช่น ลดระยะเวลาการทำงาน การเพิ่มความเร็วการผลิต รวมถึงสามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นอีกด้วย

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมจาก Sumipol จะช่วยเพิ่มทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ  และทีมงานของเรายังสามารถช่วยวิเคราะห์วางแผน และออกแบบสายการผลิตทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi Automation) และแบบอัตโนมัติ (Full Automation) ให้เหมาะสมและคุ้มค่าต่อสายการผลิตของคุณได้ หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมติดต่อเราที่นี่

 

บริการด้านเครื่องจักรจากสุมิพล

สุมิพลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตชิ้นงาน โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละสายการผลิตและความคุ้มค่ากับการลงทุน ด้วยอุปกรณ์อัตโนมัติที่ทันสมัยและโปรแกรมในการออกแบบเพื่อการทำงานเสมือนจริงมากที่สุด

ถ้าคุณสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าหรือบริการจากเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่ หรือ Call Center 02-7623000 เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและเครื่องมือที่พร้อมให้บริการกับคุณอย่างเต็มที่

Sumipol-ebook-micrometers