IoT หรือ Internet of Thing หมายถึงอะไร? เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตเริ่มให้ความสนใจมากขึ้น ด้วยแนวคิดเรื่องอุตสาหกรรม 4.0 ที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ด้วยการช่วยวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตทำงานได้รวดเร็ว ยืดหยุ่น และสามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

IoT คืออะไร?

IoT หรือ Internet of Thing  คือ เทคโนโลยีที่ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกันและรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะสามารถสั่งการและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น Smart Device, Smart Home, Network พร้อมกับเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ มีที่จัดเก็บบนคลาวด์และประมวลผลข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้เรายังสามารถควบคุมหรือกำหนดความเป็นส่วนตัว ทั้งยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา ซึ่ง IoT มีจุดประสงค์ในการช่วยให้ผู้ผบริโภคใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น สะดวกสบาย และเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น สำหรับภาคอุตสาหกรรมก็มีการนำเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้ โดยเรียกว่า IIoT หรือ Industrial Internet of Thing เพื่อพัฒนาระบบการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ หากท่านสนใจบทความเกี่ยวกับ IoT สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ ที่บทความ “IoT Architecture กับโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)”

IIoT ต่างจาก IoT อย่างไร

IIoT หรือ Industrial Internet of Thing เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกพัฒนามาจาก IoT สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ เพื่อวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วน IoT จะถูกใช้เพื่อทำให้ผู้บริโภคใช้ชีวิตได้สะดวกและง่ายขึ้น ซึ่งข้อแตกต่างหลักๆ ระหว่าง IIoT และ IoT จะมี 2 อย่าง คือ Things หรือสิ่งที่จะเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตและประเภทของอุปกรณ์

Things ที่เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต

  • Things สำหรับ IoT  คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อใน IoT ให้ลองนึกถึงบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) เป็นการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวก หรืออุปกรณ์ไอทีสวมใส่ (Wearables) เช่น Smart Watch, Smart Band เป็นต้น
  • Thing สำหรับ IIoT จะเป็นการเชื่อมต่อกับเครื่องจักรต่างๆ ซึ่งมีองค์ประกอบเป็น เซ็นเซอร์ (Sensor), มิเตอร์ (Meter) เป็นต้น

ประเภทของอุปกรณ์

  • อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ IoT จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำ มีการเชื่อมต่อหรือการสื่อสารที่หลากหลาย เน้นสินค้าที่ราคาไม่สูงนัก และมีความยืดยุ่นใช้งานได้หลากหลายประเภท 
  • อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ IIoT จะเป็นอุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรมที่มีความทนทาน มีความเสถียรและความปลอดภัยสูง สามารถดึงข้อมูลเชิงลึกออกมาวิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลแบบ Real-Time พร้อมทั้งเก็บข้อมูลเป็นประวัติไว้ดูย้อนหลังได้ และสามารถปรับปรุงพัฒนาสายการผลิตจากข้อมูลได้ 

อ้างอิงจาก : IIoT กับ IoT ต่างกันอย่างไร?

ตอบโจทย์ผู้ผลิตอย่างไร

IIoT สามารถตอบโจทย์ผู้ผลิตในการช่วยปรับปรุงการเชื่อมต่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร ยืดหยุ่น ประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายในการวางแผนการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม IIoT ช่วยในการลดต้นทุนการผลิตจากการบำรุงรักษาที่คาดการณ์ล่วงหน้า (Predictive maintenance) การตรวจสถานะของเครื่องจักร (Monitor) หลีกเลี่ยงการ Downtime ของระบบ เพิ่มความปลอดภัยและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น จากระบบเครือข่าย IIoT ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลขนาดใหญ่ของแต่ละหน่วยงาน ตั้งแต่ไลน์การผลิต ไปจนถึงระดับออฟฟิศและทุกคนในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะทำให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลจาก IIoT ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ “IoT สู่ IIoT เมื่อโลกดิจิทัลเข้าเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม”

สรุป

ปัจจุบัน IIoT ที่ถูกพัฒนามาจาก IoT ถือเป็นส่วนสำคัญในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยความสามารถในการช่วยปรับปรุงระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งระบบการเชื่อมต่อที่ทันสมัย ความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ การแสดงผล รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เพื่อพัฒนาการผลิตในอนาคต ดังนั้น ผู้ประกอบการควรเตรียมพร้อมในด้านของทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม เพื่อก้าวสู่ยุคของอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ 

บริการด้าน IOT AUTOMATION SOLUTION และการปรับปรุงไลน์การผลิตจากสุมิพล

สุมิพล คอร์ปอเรชั่น พร้อมให้คำปรึกษาในงานออโตเมชั่น อุปกรณ์ IoT หรือ IoT Architecture สำหรับการทำงานในโรงงาน หรือเปลี่ยนโรงงานให้กลายเป็น Smart Factory IoT รวมไปถึงการวินิจฉัยไลน์การผลิตจากหน้างานจริง เพื่อพัฒนาวางแผนปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิมของลูกค้า และแนะนำเครื่องมือที่เหมาะสมกับการผลิตให้ครอบคลุมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้พร้อมให้บริการอย่างเต็มที่

ตัวอย่างการเชื่อมต่อระบบ IoT สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

Industrial IoT Solutions จาก DENSO ทำให้การเชื่อมต่อระบบ IoT ง่ายขึ้น ปลอดภัย และได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดโรงงานอัจฉริยะอย่างรวดเร็ว พัฒนาระบบการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายในโรงงาน ผ่านฟังก์ชันสำเร็จรูป ทำการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล บันทึก แจ้ง เผยแพร่ วิเคราะห์ และแสดงภาพ ช่วยจัดการข้อมูลตั้งแต่ ระบบหน่วยการผลิต ไปจนถึงสายการผลิต โรงงาน และระบบคลาวด์ (Cloud)

IoT Data Server อุปกรณ์ตัวกลางในการสื่อสาร ติดตั้งและดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว มาพร้อมกับฟังก์ชั่นการรวมข้อมูล (IoT Data Share) และฟังก์ชั่นการแสดงผล Dashboard (IoT Data View) ในตัว ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม

IoT Data Share ซอฟต์แวร์การรวมข้อมูล โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมใหม่ เพื่อรวบรวม ประมวล และบันทึกผลข้อมูล

IoT Data View โปรแกรมแสดงผลหน้าจอแบบเรียลไทม์ ทำงานร่วมกับ IoT Data Share สามารถเข้าโปรแกรมผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ เช่น Google Chrome, Microsoft Edge หรือ IE-11 เพื่อแสดงผลภาพของข้อมูลที่รวบรวมมาในรูปแบบที่ต้องการ เช่น กราฟ และ Label

สนใจเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าหรือบริการเพิ่มเติม สามารถพูดคุย วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นกับผู้เชี่ยวชาญของสุมิพลได้โดยตรง สามารถติดต่อได้ ที่นี่ หรือ Call Center 02-7623000