สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตในยุค 4.0 เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันกันได้ จำเป็นต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนการดำเนินกิจการและให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีโดยเฉพาะการแข่งขันด้านการผลิต ให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพ ผลิตผล และทำกำไรได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และตอบรับกับธุรกิจในปัจจุบัน

โดยหนึ่งในวิธีที่ผู้ผลิตพยายามบรรลุเป้าหมายข้างต้นคือการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล (Transformation) โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการใช้เทคโนโลยี เข้ากับอุปกรณ์ที่ทันสมัย และอีกสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือการพัฒนาตั้งแต่รากฐาน หรือเรียกว่าการให้การศึกษากับกลุ่มคนก็ได้ ควรมีการจัดการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและประชาชน เพื่อสร้างกลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถขึ้นมาให้ได้

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ในอุตสาหกรรมการผลิต

เทคโนโลยี 5G เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการผลักดันให้เกิดการปฏิวัติของอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ หรือที่เราคุ้นหู้กันว่า “Industry 4.0” โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์เข้ากับการใช้งานอุปกรณ์ (Internet of Things : IoT) หรือระบบประมวลผลอัตโนมัติ (Artificial Intelligence : AI) ภายในโรงงานอุตสาหกรรม จะช่วยให้ระบบต่าง ๆ ทำงานได้รวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบการผลิต, ระบบการติดตามเครื่องมือและอุปกรณ์ภายในโรงงาน และระบบการตรวจสภาพเครื่องจักรและซ่อมบำรุงเครื่องจักร

โดยหลายประเทศทั่วโลกได้ทดลองนำ เทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อเป็นต้นแบบการใช้งาน (Use cases) เช่น การเชื่อมต่อเทคโนโลยี 5G กับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในระบบอัตโนมัติของโรงงานสามารถเพิ่มผลผลิต (Productivity) ได้กว่า 10% การตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างการผลิตของโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G กับระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าผ่านการถ่ายภาพของกล้องตรวจจับและการประมวลผลในระบบ Cloud ที่สามารถคัดแยกสินค้าที่มีข้อบกพร่องได้ทันที โดยมีความแม่นยำสูงถึง 99.96% ทำงานได้เร็วขึ้นถึง 30 เท่า และการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในการทำเหมืองใต้ดิน ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตรายผ่านการตรวจสอบและควบคุมระยะไกล จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงาน รวมถึงการตรวจจับความผิดปกติของสภาพแวดล้อมภายในโรงงานผลิตเหล็กผ่านระบบเซนเซอร์และกล้องตรวจจับที่สามารถแจ้งเตือนความผิดปกติของอุณหภูมิและความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ทันที ซึ่งสามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ถึง 30% อีกทั้ง ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและลดความเสียหายในกรณีที่การผลิตหยุดชะงักได้ 

อ้างอิงจาก :  การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ GSMA, PwC และ Manufacturing Institute

โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต สามารถสรุปได้ ดังนี้

  • การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล

การติดตามกระบวนการผลิตได้อย่างละเอียดในทันที ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตและระบุปัญหาได้อย่างแม่นยำ ด้วยการนำเทคโนโลยีอย่าง ระบบ Automation, IoT, Cloud มาประยุกต์ใช้ เป็นต้น

  • การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

เทคโนโลยี 5G ช่วยลดระยะเวลาในการผลิตได้ เนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยนสายการผลิตได้ทันทีตามที่ต้องการ อีกทั้งยังช่วยแยกสินค้าที่มีข้อบกพร่องได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

  • การบริหารจัดการภายในองค์กร

ช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาทรัพย์สินในโรงงาน สามารถนำเทคโนโลยีอย่าง VR เข้ามาช่วยฝึกปฏิบัติงาน

  • ความปลอดภัย

สามารถควบคุมเครื่องจักรกลได้จากระยะไกลสามารถตรวจจับการทำงานที่ผิดปกติของเครื่องจักรกลได้

วิธีก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้ด้วยเทคโนโลยี 5G

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 4.0 จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกขององค์กร เพื่อสร้างแผนการดำเนินงานให้เป็นระบบพร้อมขั้นตอนและผลลัพธ์ ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆที่นำมาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็น IoT (Internet of Things), หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อยกระดับกระบวนการทำงานไปอีกขั้น

ผสานเทคโนโลยีเข้ากับการดำเนินงานในแต่ละวัน (Integrating Technology Into Day-to-Day Operations)

ประเด็นที่น่าสนใจเมื่ออุตสาหกรรมการผลิต ต้องการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิทัล คือ

“เทคโนโลยีสามารถประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานในแต่ละวันได้อย่างไร ?” 

ในการดำเนินกิจการแบบใหม่ด้วย Digital strategy คือการทำ Business strategy ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร รวมเข้ากับกลยุทธ์การปฏิบัติการ (Operation strategy) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติการ และพนักงานในสายการผลิตจะต้องเห็นด้วยกับ Digital Solutions นี้ รวมไปถึงการพูดคุยหารือเกี่ยวกับการปรับใช้โซลูชันที่เหมาะสมจะช่วยให้การทำงานประจำวันง่ายขึ้นอย่างมาก

การนำศักยภาพของ Industry 4.0 มาใช้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานผลิตในทุกด้าน ซึ่งครอบคลุม วิศวกรรมกระบวนการผลิต ระบบการผลิต มาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบำรุงรักษา ความปลอดภัยของพนักงาน คลังสินค้า การบริการหลังการขาย และความยั่งยืน ของเทคโนโลยีจะช่วยให้สามารถนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น ในขณะที่การดำเนินงานยังคงมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีต้นทุนที่ต่ำลง

ในการเริ่มต้นนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับผู้ปฏิบัติงานสิ่งแรกที่ต้องมุ่งเน้น คือ ข้อมูลในการดำเนินงานต้องเข้าถึงได้ จึงจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์ปัญหาแก้ไข และปรับปรุงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ได้

โดยกุญแจสำคัญ คือ การทำให้ความรู้และข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นพร้อมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง Real-Time โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานในส่วนการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาการทำงานในแต่ละวัน ด้วยข้อมูลพื้นฐานที่พร้อมใช้งานนี้ ผู้ผลิตจะสามารถสร้างโซลูชั่นที่ผสานเข้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ ไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลและการวิเคราะห์บน Cloud, AI หรือ Machine Learning

มีผู้ผลิตจำนวนมากทั่วโลกกำลังพยายามหาDigital Solution ต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้กับโรงงานผลิตตลอดจนการเปลี่ยนเป็น “โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)” ซึ่งมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ขั้นสูง หุ่นยนต์และซอร์ฟแวร์ต่าง ๆ ที่สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อความสามารถในการตัดสินใจได้ดีขึ้น

Industrial IoT Solutions จาก DENSO
แนวทางใหม่สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลอัจฉริยะ

Industrial IoT Solutions - Denso

อนาคตแห่งการผลิตที่ถูกบูรณาการด้วยแนวคิด Industry 4.0 เชื่อมต่อกับ IoT เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Sumipol Corporation Limited) จึงคัดสรร DENSO IoT Solutions ที่จะทำให้การเชื่อมต่อระบบ IoT ง่ายขึ้น ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ลดการเขียนโปรแกรม เพียงตั้งค่าเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์อัตโนมัติทั้งของเดิมที่มีอยู่ ไปจนถึงอุปกรณ์ล้ำสมัย เพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ผลิตมุ่งหน้าสู่ Smart Factory ได้อย่างรวดเร็ว ไร้กังวล พัฒนาระบบการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

DENSO IoT Products - Sumipol
รูป DENSO IoT Products 
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัตโนมัติต่าง ๆ ผ่านฟังก์ชันสำเร็จรูป

Denso IoT Products

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัตโนมัติภายในโรงงาน ผ่านฟังก์ชันสำเร็จรูป ทำการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล บันทึก แจ้ง เผยแพร่ วิเคราะห์ และแสดงภาพ ช่วยจัดการข้อมูลตั้งแต่ ระบบหน่วยการผลิต ไปจนถึงสายการผลิต โรงงาน และระบบคลาวด์ (Cloud)

  • ดึงศักยภาพสูงสุดของเครื่องจักร สามารถประมวลผลข้อมูลเชิงลึก จาก PLC, robot, camera, etc. (Digital / Analog) ได้หลายอุปกรณ์พร้อมกัน
  • วิเคราะห์ข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา รวบรวมข้อมูล ประมวลผล บันทึก แจ้ง เผยแพร่ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลแบบ Real-Time สามารถเก็บข้อมูลเป็นประวัติไว้ดูย้อนหลังได้
  • ปรับปรุงพัฒนาสายการผลิตจากข้อมูล ช่วยจัดการข้อมูลตั้งแต่ ระดับหน่วยการผลิต ไปจนถึงสายการผลิต โรงงาน และระบบคลาวด์ (Cloud)

ครบองค์ประกอบ ตั้งแต่การรวมข้อมูลไปจนถึงการแสดงผล ด้วยไลน์อัพผลิตภัณฑ์ IoT Solutions

IoT Data Share - Denso

IoT Data Server อุปกรณ์ตัวกลางในการสื่อสาร

IoT Data Server 1 เครื่องสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในสายการผลิตได้หลายอุปกรณ์ โดยผ่านระบบเครือข่าย Internet ทั้งรูปแบบ Wireless และ Wire ด้วย คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมที่มีความน่าเชื่อถือสูง ติดตั้งและดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับฟังก์ชั่นการรวมข้อมูล (IoT Data Share) และฟังก์ชั่นการแสดงผล Dashboard (IoT Data View) ในตัวโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ควบคุมการรวมข้อมูลจำนวนมากจากหลายแหล่งในโรงงานเข้าไว้ในที่เดียว

IoT Data Server - Denso

IoT Data Share ซอฟต์แวร์การรวมข้อมูล

ซอฟต์แวร์สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์อัตโนมัติจำนวนมากเข้าด้วยกัน เพื่อรวบรวม ประมวล และบันทึกผลข้อมูล โดยการใช้งานฟังก์ชันสำเร็จรูปผ่านเทคโนโลยี ORiN ไม่ต้องเขียนโปรแกรมใหม่

เทคโนโลยี ORiN คือ ซอฟต์แวร์กลาง หรือ Middleware สำหรับ IT ในโรงงานที่ถูกกำหนดขึ้นโดย ORiN Consortium  ที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์อุตสาหกรรม, PLC, เครื่อง CNC  และอื่น ๆ จากผู้ผลิตเครื่องจักรต่างแบรนด์ สามารถเชื่อมต่อเข้าด้วยกันได้ สามารถรองรับภาษาพื้นฐาน เช่น C#, C++, Visual Basic, LabView, Java และอื่น ๆ ในการพัฒนา ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถรวบรวมข้อมูลและควบคุมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (Industrial Computer) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ซ้ำของวอฟต์แวร์, การซ่อมบำรุง และลดเวลาที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ลง

IoT Data View -Denso

IoT Data View โปรแกรมแสดงผลหน้าจอแบบเรียลไทม์

โปรแกรมแสดงผลข้อมูล Visualization แบบ Real-Time ซึ่งทำงานร่วมกับ IoT Data Share สามารถเข้าโปรแกรมผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ เช่น Google Chrome, Microsoft Edge หรือ IE-11 เพื่อแสดงผลภาพของข้อมูลที่รวบรวมมาในรูปแบบที่ต้องการ เช่น กราฟ และ Label โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมบนอุปกรณ์แสดงผลต่าง ๆ เช่น Desktop PC, Laptop, หรือ Smart TV

IoT Data View - Denso

ยังมีเครื่องมือต่าง ๆ มากมายที่เป็นตัวกำหนดรูปแบบการผลิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุค 4.0 นี้ จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงกรณีของการนำเทคโนโลยีและโซลูชันการทำงานไปปรับใช้ในหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความเข้ากัน ในปัจจุบันเทคโนโลยียังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและผู้ให้บริการเริ่มนำเสนอโซลูเฉพาะด้านอุตสาหกรรมมากขึ้น ในขณะที่การยอมรับการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ยังไม่แพร่หลายมากนัก แต่ในอนาคตเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในการนำเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 มาใช้เป็นจำนวนมากอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม ประโยชน์อีกมากมายที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้งานอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบูรณาการห่วงโซ่อุปทาน เป็นต้น โดยอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม จะถูกขับเคลื่อนด้วย 5G เพื่อช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่เมื่อก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0

สรุป

ในสายการผลิตอัจฉริยะ การควบคุมระยะไกลโดยใช้ 5G และคลาวด์ (Cloud) ช่วยเปลี่ยนวิธีการทำงานของผู้คนโดยสิ้นเชิง การผลิตรถยนต์ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นำข้อได้เปรียบของ 5G ที่มีแบนด์วิดท์สูง (Bandwidth) ความหน่วงต่ำและมีความคล่องตัวมาใช้ และการทำงานจากระยะไกลทำให้บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมและประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ต้นทุนแรงงานลดลงอย่างมหาศาล

ซึ่งเทคโนโลยี 5G จะเข้ามามีบทบาทในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจในอนาคต ดังนั้น ผู้ประกอบการอาจต้องเร่งปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรม พร้อมมีแผนรับรองในเรื่องของแรงงานทักษะ Upskill, Re-Skill  ด้านทักษะดิจิทัลให้กับองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรม เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะปลดล็อกประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี 5G ได้อย่างไร้ขีดจำกัด

บริการด้าน IoT AUTOMATION SOLUTION และการปรับปรุงไลน์การผลิตจากสุมิพล

สุมิพล คอร์ปอเรชั่น พร้อมให้คำปรึกษาในงานออโตเมชั่น อุปกรณ์ IoT หรือ IoT Architecture สำหรับการทำงานในโรงงาน หรือเปลี่ยนโรงงานให้กลายเป็น Smart Factory IoT รวมไปถึงการวินิจฉัยไลน์การผลิตจากหน้างานจริง เพื่อพัฒนาวางแผนปรับปรุง และแนะนำเครื่องมือที่เหมาะสมกับการผลิต

พร้อมพัฒนาปรับปรุงเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตเดิมของท่าน ให้ครอบคลุมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและครบวงจรในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้พร้อมให้บริการอย่างเต็มที่

สนใจเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าหรือบริการเพิ่มเติม

สามารถพูดคุย วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นกับผู้เชี่ยวชาญของสุมิพลได้โดยตรง

สามารถติดต่อได้ ที่นี่ หรือ Call Center 02-7623000