ในหลายอุตสาหกรรมต้องผลิตชิ้นส่วนประกอบหลายล้านชิ้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตลอดหลายปี อนุญาตให้มีความแตกต่างของขนาดและระยะห่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพื่อให้ไม่เกิดปัญหาในการประกอบหรือเปลี่ยนอะไหล่ นี่คือเหตุผลที่ “เครื่องตรวจวัดรูปทรง ( Form tester )” กลายเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของกระบวนการผลิต

การวัดรูปทรง ( Form Measurement ) คืออะไร?

การวัดรูปทรง  คือ การตรวจสอบรูปร่างโดยรวมของชิ้นงาน ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบที่วัดได้ของพื้นผิวทั้งหมด ได้แก่

Form tester เทคโนโลยีใหม่ที่รวมการวัดรูปทรงและความหยาบผิวไว้ในเครื่องเดียว
 • ขนาด (Size)  : เส้นผ่านศูนย์กลาง รูปร่างของพื้นผิวที่กำหนดโดยความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างรัศมี มุม ระยะทาง และคุณสมบัติต่างๆ
 • รูปร่าง (Form) : ระนาบ ความตรง กลม เหลี่ยม กรวย หรือ ทรงกระบอก  ฯลฯ การเบี่ยงเบนจากรูปร่างเป้าหมายของพื้นผิว มักเกิดจากความผิดพลาดของเครื่องจักรผลิต
 • ความหยาบ (Roughness) : เกิดจากปัจจัยต่างๆ  ทำให้ผิวชิ้นงานไม่เรียบตามต้องการ เช่น  รูปร่างของวัสดุที่ใช้ขึ้นรูปชิ้นงาน กรรมวิธีการขึ้นรูป  และจากเครื่องมือตัด หรือ กระบวนการตัดเฉือน
 • ความเป็นคลื่น  (Waviness) : อาจเกิดจากการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต  เครื่องจักรที่ไม่เหมาะสม   ความแข็งแกร่งไม่เพียงพอ หรือปัจจัยที่ไม่เสถียรอื่น ๆ ในกระบวนการ

แล้วนำมาวิเคราะห์ผล เพื่อให้มั่นใจว่า ส่วนประกอบ หรือ ชิ้นงานจะไม่มีจุดผิดพลาด สามารถประกอบกันได้พอดี  ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และรักษาความพึงพอใจของลูกค้า

กระบวนการวัดรูปทรงชิ้นงาน

กระบวนการวัดวัดรูปทรงแบบเดิม มีขั้นตอนดังนี้

 • ขนถ่ายชิ้นงานมาที่เครื่อง เพื่อเตรียมทำการวัด
 • วางตำแหน่ง ปรับระดับชิ้นงาน เพื่อเริ่มต้นการวัด
 • ทำการวัดชิ้นงาน
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางเรขาคณิตที่บันทึกไว้
 • พิมพ์ Report 
 • แล้วทำซ้ำกับทุกชิ้นงานจนครบจำนวน
Form tester เทคโนโลยีใหม่ที่รวมการวัดรูปทรงและความหยาบผิวไว้ในเครื่องเดียว

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการวัดรูปทรงชิ้นงานรูปแบบเดิม

 • ความละเอียดในการวัดชิ้นงานที่ซับซ้อน การวัดพื้นผิวและรูปร่างอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพสูงสุด ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถทางเทคนิคอย่างสูง

 • ระยะเวลาในการวัดชิ้นงานแต่ละชิ้น หากโรงงานผลิตชิ้นงานเพียงไม่กี่ชิ้น ก็อาจไม่มีปัญหา แต่หากเป็นการผลิตระดับอุตสาหกรรมที่ต้องผลิตชิ้นงานจำนวนมากๆ หลายร้อย จนถึงล้านๆ ชิ้น การตรวจสอบชิ้นงานทุกชิ้นด้วยขั้นตอนข้างต้นทีละชิ้น แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย

 • ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถไปทำงานอื่นๆ ได้ ถูกผูกติดอยู่กับเครื่องเป็นระยะเวลานาน และต้องใช้คนจำนวนมาก ในการควบคุมกระบวนการวัด

เครื่องตรวจวัดรูปทรง – Form tester

เครื่องตรวจวัดรูปทรง หรือ เครื่องวัดรูปทรงและความหยาบผิว เป็นเครื่องมือวัดที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการวัดที่มีความซับซ้อนสูง และความเร็วในการวัดชิ้นงานจำนวนมาก 

ระบบการวัดด้วยสไตลัสความละเอียดสูง ควบคุมการวัดและวิเคราะห์ผลออกมาโดยซอฟต์แวร์อันชาญฉลาด ทำให้สามารถทำงานได้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีคนคุม 

ใช้ทดสอบขนาดของรูปร่าง รูปทรง ความหยาบผิวของชิ้นงาน ชิ้นส่วนประกอบ หรือ อะไหล่ต่างๆ ที่ต้องการความแม่นยำสูง ต้องมีค่าความคลาดเคลื่อนจากรูปร่างที่กำหนดไว้ให้น้อยที่สุด

Form tester เทคโนโลยีใหม่ที่รวมการวัดรูปทรงและความหยาบผิวไว้ในเครื่องเดียว

เครื่องวัดรูปทรงและความหยาบผิว มีระบบการวัดทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติ ( Semi-automatic )  และแบบอัตโนมัติ ( CNC ) อีกทั้งยังมีหลายประเภทให้เลือก ตามการใช้งาน 

ยกตัวอย่างจากแบรนด์ Mitutoyo ผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกด้านเครื่องมือวัดที่มีความแม่นยำสูงสำหรับอุตสาหกรรม มีไลน์สินค้ามากมายให้เลือก แบ่งตามการใช้งานเครื่องดังนี้ 

หลักการทำงานของเครื่อง Form tester

โดยทั่วไปจะใช้สไตลัสที่ไวต่อการสัมผัส ซึ่งสัมผัสกับพื้นผิวของชิ้นงานทดสอบโดยตรง 

สไตลัสนี้จะติดอยู่กับอุปกรณ์รับสัญญาณที่มีความละเอียดอ่อน  สามารถตรวจจับการแปรผันของพื้นผิวในระดับนาโนเมตร แสดงผลการวัดผ่านมอนิเตอร์ สามารถควบคุมระบบ กำหนดขั้นตอนการวัด และวิเคราะห์ผลด้วยซอฟต์แวร์ที่รองรับ

ข้อดีของการใช้เครื่องตรวจวัดรูปทรง –  Form tester

ช่วยลดเวลาในการวัดชิ้นงาน และลดความเหนื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน
นอกจากความเร็วในการเคลื่อนที่ของเครื่องแล้ว การใช้แท่นวางชิ้นงานแบบปรับระดับอัตโนมัติ (อุปกรณ์เสริม) เพื่อปรับระดับพื้นผิวที่วัด ยังช่วยลดเวลาการตั้งค่าและความเหนื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานได้อีกด้วย

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างน่าทึ่ง ด้วยฟังก์ชันการวัดที่ครอบคลุม ภายใต้การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น การวัดต่อเนื่องบน-ล่าง การติดตาม การวัดระนาบเอียง 

แม้แต่ชิ้นส่วนประกอบหลายชิ้นที่ติดตั้งบน palette หรือจะเป็นแบบชิ้นเดียวแต่ต้องการวัดหลายค่า ก็สามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดายและแม่นยำเชื่อถือได้

แก้ปัญหาความท้าทายในการวัดรูปทรงภายในชิ้นงาน

การวัดคุณสมบัติต่างๆ หรือ รูปทรงภายในชิ้นส่วนที่สลับซับซ้อนนั้นทำได้ง่าย และแม่นยำขึ้น ซึ่งเป็นความท้าทายให้กับผู้ผลิตหลายรายมาอย่างยาวนาน เนื่องจากการวัดแบบเดิม ไม่สามารถวัดรูปทรงภายในได้อย่างละเอียด และกระบวนการอาจมีค่าใช้จ่ายสูง 

FORMTRACER เทคโนโลยีใหม่ที่รวมการวัดรูปทรงและความหยาบผิวไว้ในเครื่องเดียว

FORMTRACE EXTREME CS-H5000CNC  เครื่องวัดรูปทรงและความหยาบผิวที่ทันสมัยที่สุด จากแบรนด์ Mitutoyo เป็นการผสมผสานรูปแบบการวัด วิเคราะห์ความหยาบผิว และขนาดของรูปทรง ด้วยความแม่นยำสูง และการวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC ที่ง่ายต่อการใช้งาน
พร้อมชุดขับเคลื่อนความเร็วสูง

ก้านวัดแบบพิเศษ มาพร้อมกับข้อต่อแม่เหล็กทำให้ติดตั้งได้สะดวกรวดเร็ว ง่ายในการถอดเปลี่ยน มีช่วงการวัดกว้างขึ้น จะช่วยลดความผิดพลาดจากการชนกับชิ้นงาน อีกทั้งยังมีกลไกความปลอดภัยติดตั้งมาด้วย

ซึ่งเป็นรุ่นที่คุ้มค่าที่สุด ลงทุนเพียงครั้งเดียวแต่ได้ฟังก์ชั่นแบบ All-in-one ทำงานได้หลากหลาย ประหยัดพื้นที่ ลดขั้นตอนการดำเนินงาน ช่วยให้คุณสามารถประหยัดเวลา  และลดต้นทุนได้ในหลายด้าน 

การทำงานของระบบ CNC ช่วยให้มั่นใจได้ว่า ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะทำการวัดออกมาได้เหมือนกันทุกเงื่อนไข แม้ว่าจะมีทักษะและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันก็ตาม

Software ที่ช่วยจัดการงานวัดของคุณให้ง่ายขึ้น

เครื่องวัดรูปทรงของ MITUTOYO จะมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะ มีฟีเจอร์ครบครัน ช่วยให้ทำการวัดได้ง่าย รวดเร็ว และแม่นยำยิ่งขึ้น แม้ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถทำการวัดชิ้นงานที่ซับซ้อนได้อย่างผู้เชี่ยวชาญ

MeasurLink® ซอฟต์แวร์สำหรับการควบคุมกระบวนการผลิตแบบเรียลไทม์

เฝ้าติดตามผลการวัด จัดเก็บข้อมูลและบันทึกผลการวัดในรูปแบบฐานข้อมูลเพื่อการสอบกลับได้ในระบบคุณภาพ จุดเด่นที่สำคัญคือการแจ้งเตือนเมื่อพบว่าผลการวัดมีความเบี่ยงเบนออกจากเกณฑ์การควบคุมที่กำหนด พร้อมทั้งแสดงผลค่าทางสถิติอัตโนมัติวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลจากข้อมูลกราฟ ระบบจัดการผลการวัดและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

อ่านเพื่มเติม :

MeasurLink® ซอฟต์แวร์สำหรับการควบคุมกระบวนการผลิตแบบเรียลไทม์

ซอฟต์แวร์วิเคราะห์รูปทรง : FORMTRACEPAK

ซอฟต์แวร์วิเคราะห์รูปทรง : FORMTRACEPAK

FORMTRACEPAK ฟังก์ชันรองรับการควบคุมระบบการวัด เป็นตัวช่วยสนับสนุนการวัดอย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องมือวัด ปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน และป้องกันการเกิดผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง

•  ฟังก์ชันวิเคราะห์รูปทรง การวัดแบบต่อเนื่อง บน-ล่าง

สามารถวัดพื้นผิวด้านบนและด้านล่าง ในขณะเดียวกับวัดรูปทรงไปด้วยได้อย่างต่อเนื่อง ด้วย Double-sided conical stylus ของ Mitutoyo

ซึ่งข้อมูลจากการวัดแบบต่อเนื่องนี้ ช่วยให้วิเคราะห์ชิ้นงานที่วัดยากได้ง่ายขึ้น เช่น 

 • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวใน
 • การตรวจสอบการชนกัน
 • วัดการเปลี่ยนแปลงความหนาของผลิตภัณฑ์

• ฟังก์ชันวิเคราะห์ความหยาบผิว

 • สามารถทำการวิเคราะห์ความหยาบผิวโดยสอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO JIS ANSI และ VDA
 • สามารถเปรียบเทียบค่าในการวัดกับค่าพิกัดความเผื่อสูงสุดโดยใช้กฎ 16% หรือกฎค่าสูงสุด
 • ฟังก์ชันคำนวณพารามิเตอร์และชุดฟังก์ชันการวิเคราะห์กราฟิกอีกมากมายที่ใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ในการวิจัยและพัฒนา
 • ตัวซอฟต์แวร์มีฟังก์ชันปรับชดเชยลักษณะรูปทรงแบบต่างๆ เช่น ผิวเอียง ผิวโค้ง R และฟังก์ชันลบข้อมูล

• ฟังก์ชันที่ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น

 • แรงกดหลายระดับ สามารถเลือกแรงกดได้ 5 ระดับ จึงไม่จำเป็นต้องปรับแรงกดด้วยการเปลี่ยนน้ำหนักหรือตำแหน่ง
 • การจัดวางเลย์เอาท์ผลการวัดแบบผสมผสาน สามารถนำกราฟิกที่ได้จากการวัด เช่น ผลการวัดความหยาบผิว รูปทรง และความกลม มาวางรวมในหน้าเดียวกันได้อย่างง่าย
 • การแปลงข้อมูลเป็นไฟล์ PDF สามารถแสดงผลการวัดออกมาเป็นไฟล์รูปแบบ PDF ได้

• ฟังก์ชันสร้างรายงาน

 • สามารถนำผลการวัด/เงื่อนไข/กราฟิก รวมถึงคอมเมนต์/วงกลม/เส้น/ลูกศร มารวมกันได้อย่างอิสระ แล้วพิมพ์ออกมาเป็นรายงาน นอกจากนั้น
 • ยังสามารถวางไฟล์ Bitmap ทำให้สามารถเพิ่มภาพชิ้นงานหรือโลโก้บริษัทลงบนเลย์เอาท์และยังสามารถบันทึกเลย์เอาท์ที่สร้างขึ้น เพื่อนไปใช้กับการวัดครั้งต่อไปที่มีลักษณะคล้ายกันได้อีกด้วย

สรุป

เครื่องตรวจวัดรูปทรง ( Form tester )  เป็นหนึ่งในเครื่องมือวัดเพื่อการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ทั้งความแม่นยำ ฟังก์ชั่นการวัดที่ครอบคลุม ทั้งการวัดรูปทรงและความเรียบผิว พร้อมกับซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะ ช่วยให้การวัดชิ้นงานที่ซับซ้อน ทำได้อย่างง่ายดายและแม่นยำเชื่อถือได้

ทั้งนี้ควรเลือกประเภทของเครื่องให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ผลิต ทั้งระบบการทำงาน ความละเอียด และฟังก์ชั่นที่รองรับ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุด 


หากคุณมีข้อสงสัยหรือสนใจเกี่ยวกับเครื่องมือวัด การสอบเทียบเครื่องมือวัด การอัปเกรดระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่ ด้วยบริการให้คำปรึกษาจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เครื่องมือ และเครื่องจักรกลคุณภาพสูง และระบบงานออโตเมชั่น IoT พร้อมให้บริการกับคุณอย่างเต็มที่

บริการด้านการวัดจากสุมิพล

สุมิพลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือวัดแบรนด์ Mitutoyo ที่เหมาะสมกับโจทย์การผลิตและงบประมาณของลูกค้า พร้อมนำเสนอโซลูชั่นที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกล ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เข้ากับระบบควบคุมการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการผลิตให้สูงขึ้นถ้าคุณสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าหรือบริการจากเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่ หรือ Call Center 02-7623000 เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและเครื่องมือที่พร้อมให้บริการกับคุณอย่างเต็มที่