Digimatic Indicator

ดิจิทัลอินดิเคเตอร์ นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่นิยมนำมาใช้งานในภาคอุตสาหกรรม เพราะง่ายต่อการใช้งานเมื่อเทียบกับไดอัลเกจที่เป็นหน้าปัดนาฬิกา ประกอบกับมีฟังก์ชั่นในการใช้งานที่หลากหลาย สามารถแสดงค่าผลการวัด และคำนวณค่าการวัดที่ซับซ้อนผ่านระบบประมวลผลได้ทันที แต่ทว่าชิ้นงานบางรูปทรงก็จำเป็นต้องการผลการวัดที่มีความซับซ้อนมากกว่านั้นในหลายมิติ เช่น ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ผลต่างระหว่างค่าสูงสุด-ต่ำสุด ค่าการเยื้องศูนย์

กรองตาม :

Product Filter Selected

12

12